Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktuelno

18. 11. 2016

Kako obezbediti sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa za građane

Imajući u vidu da su pravila u sufinansiranja javnog interesa u oblasti javnog informisanja po prvi put definisana Zakonom o javnom informisanju, a posebno to da su, nedavno, novim pravilnikom za regulisanje ove oblasti značajno dopunjena, posebno u delu koji se odnosi na rad komisija, propisivanjem kriterijuma za ocenu projekata, ANEM je prepoznao potrebu svojih medijskih profesionalaca, ali i onih iz partnerskih medijskih i novinarskih udruženja, za sticanjem dodatnih znanja i veština potrebnih za pravilnu evaluaciju medijskih projekata. To je potvrdila i dosadašnja praksa u sprovođenju konkursnih procedura.
 
Usled prepoznatih slabosti postojećeg sistema raspisivanja konkursa, nedostataka u formularima koji se koriste i karakteristika procesa evaluacije koji je do sada korišćen, koji, pošto predstavljaju jednu celinu, stavljaju i aplikante i same evaluatore u vrlo nezahvalnu poziciju u kojoj veoma lako može da se desi da i jedni i drugi budu oštećeni, ANEM je osmislio stručne radionice za medijske profesionalce svojih članica, gde će, radeći sa iskusnim trenerima, dobiti korisne smernice i steći potrebne stručne kapacitete za kompetentno ocenjivanje medijskih projekata, u skladu sa pravilima koja važe u toj oblasti, čime se stvaraju uslovi da budu sufinansirani oni projekti koji su zaista od javnog interesa za građane.
 
Radionice, koje su u pripremi, biće održane u dva strateška grada u Srbiji i ukljućiće medijske kuće - radio, TV i internet portale, ANEM-ove članice, iz gradova širom zemlje. Radionice su deo aktvnosti projekta koje sprovodi Asocijacija u okviru konkursa Ministarstva kulture u 2016. godini.
 
Ovaj projekat realizuje ANEM uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs