Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

03. 02. 2015

PRILOG ANEMA ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O OGLAŠAVANJU

Stvaranje povoljnog medijskog regulatornog okvira jedan je od preduslova za realizaciju potrebne medijske reforme, za koju se ANEM dugi niz godina aktivno zalaže. Pored novih medijskih zakona, i Zakon o oglašavanju, iako nije medijski, jedan je od ključnih zakona koji čine taj okvir jer u značajnoj meri utiče na rad i održivost medija.

ANEM smatra da je za napredak medijskog sektora neophodno da novi Zakon o oglašavanju bude usaglašen sa relevantnim propisima EU i novom domaćom medijskom regulativom, ali i da pruži adekvatan regulatorni odgovor na uočene probleme u praksi.

Kao svoj doprinos tekućoj javnoj raspravi o Nactu zakona o oglašavanju i što kvalitetnijem zakonu, ANEM je nadležnom ministarstvu dostavio svoje pisane primedbe i preporuke za poboljšanje Nacrta zakona.

PRIMEDBE I PREPORUKE ANEMA POGLEDAJTE OVDE.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs