Home  /  O ANEMu  /  Članstvo ANEMa u regionalnim i međunarodnim organizacijama

Svet

IFEX (International Freedom of Expression Exchange)IFEX (International Freedom of Expression Exchange). IFEX je međunarodna organizacija koja ima više od 80 organizacija čiji su ciljevi promovisanje zaštite prava na slobodu izražavanja i informisanja. Jedna od glavnih aktivnosti IFEX-a je redovni monitoring stanja u medijima u svim zemljama sveta i blagovremeno reagovanje na povrede slobode medija. I ANEM prati stanje u medijima u Srbiji i reaguje na povrede medijskih sloboda, između ostalog i javno objavljujući saopštenja. Više informacija o saopštenjima ANEM-a možete pogledati ovde.

NAB (National Association of Broadcasters)NAB (National Association of Broadcasters). ANEM je pridružena članica američke asocijacije emitera, koja ima više od 8.300 nezavisnih radio ili televizijskih emitera. NAB je, poput ANEMa u Srbiji, poslovno udruženje koje podržava rad lokalnih radio i TV stanica u SAD-u. Obe organizacije su aktivne na polju zaštite lokalnih emitera i unapređenja zakonskog okvira njihovog poslovanja.

UN Globalni dogovor (UN Global Compact)UN Globalni dogovor (UN Global Compact). Globalni dogovor Ujedinjenih nacija je dobrovoljna inicijativa za društveno odgovorno poslovanje, nastala pod pokroviteljstvom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Inicijativa okuplja više od 4300 organizacija širom sveta, koje promovišu i implementiraju vrednosti principa Globalnog dogovora UN-a u oblasti: ljudskih prava, standarda u oblasti radnog prava, zaštite okoline i prirodne sredine i borbe protiv korupcije. Više informacija o članstvu ANEMa u UNGD-u možete preuzeti ovde.

Region

SEEMO (South East Europe Media Organisation)SEEMO (South East Europe Media Organisation). Udruženje medija jugoistočne Evrope, ogranak Internacionalnog instituta za štampu, je nevladina, neprofitna mreža urednika, direktora, vodećih novinara i novinskih agencija zemalja iz regiona jugoistočne Evrope. Organizacija ima za cilj da pospeši regionalnu saradnju i poveže medijski sektor regiona. ANEM i SEEMO sarađuju na promociji slobodnog novinarstva, prava na izveštavanje, borbe protiv govora mržnje, kao i na stvaranju odgovarajućih uslova za rad medija u Srbiji.

SEENAPB (South East European Network of Associations of Private Broadcasters)SEENAPB (South East European Network of Associations of Private Broadcasters). Mreža asocijacija privatnih elektronskih medija jugoistočne Evrope. Saradnja SEENAPB-a i ANEMa odvijala se u vidu pokretanja zajedničkih inicijativa u vezi s unapređenjem zakonske regulative u oblasti medija, stručnih konsultacija, istraživanja i monitoringa medijske regulative, obuke, projekata za programsku razmenu na nivou regiona, promocije i primene novih tehnologija, i organizovanja zajedničkih međunarodnih i regionalnih događaja, studijskih putovanja i susreta medijskih profesionalaca.

Strateški Partneri

Strateški partneri ANEM-a jesu organizacije lokalnog i regionalnog karaktera, kao i organizacije u Evropi i u svetu, koje imaju istu viziju i ciljeve kao i ANEM i koje se zalažu za profesionalne, odgovorne i nezavisne medije.

Prepoznajući demokratski potencijal i reformsko opredeljenje, dosadašnji rad i aktivnosti ANEM-a podržale su brojne donatorske organizacije, kao npr: IREX; NED; Norveška narodna pomoć (NPA); Civil Rights Defenders (bivši Švedski Helsinški komitet - SHC); fondacija Press Now; Medien Hilfe; Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj (EAR), Evropska komisija (European Commission), Fondacija za otvoreno društvo, kao i Delegacija EU u Republici Srbiji, Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu, Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu itd. ANEM sarađuje i sa Odeljenjem za medije Misije OEBS-a u Srbiji (OSCE Mission to Serbia's Media Department) i sa kancelarijom Saveta Evrope u Srbiji.

Na lokalnom nivou, ANEM naročito sarađuje sa drugim medijskim i novinarskim udruženjima: Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS), Udruženjem Novinara Srbije (UNS), Nezavisnim društvom novinara Vojvodine (NDNV), Lokal Presom, Asocijacijom medija, kao i sa Fakultetom političkih nauka - odsek za novinarstvo, Medija centrom iz Beograda, organizacijama civilnog sektora, medijskim ekspertima, ostalim elektronskim medijima van Udruženja, štampanim medijima itd.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs