Home  /  Propisi  /  Podzakonski akti

Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje jav int u oblasti jav. inf. 26.02.2016.

Obrazac 1 PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA 

Obrazac 1 Budžet projekta

Obrazac 2 NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 

Obrazac 2 Finansijski deo izveštaja 

Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti jav. infor. 2014.   

PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija 24.9.2015.

Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija 2014. 

KODEKS PONAŠANJA EMITERA 2007. (Odredbe odeljka 3, odeljka 4. tač. 1), 2) i 4) i odeljka 8. prestale da važe stupanjem na snagu Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga) 

IZMENE KODEKSA PONAŠANJA EMITERA 2014

Pravilnik o načinu formiranja liste najvažnijih događaja i pristupu događajima 2015. 

Pravilnik o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga 2015.

Pravilnik o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga 2015. 

INTERPRETATIVNO SAOPŠTENJE o načinu primene odredaba ZEM-a o AV komercijalnoj komunikaciji 2014.  

Opšteobavezujuće uputstvo emiterima u predizbornoj kampanji za sve izbore 2012.     

Pravilnik o načinu privatizacije radio, odnosno televizijskih stanica lokalnih i regionalnih zajednica 14. 6. 2005.

Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke 22. 12. 2005.

Uredba Vlade o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija mart 2015.

Uredba Vlade o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija jul 2015.

 

 

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs