Home  /  Članovi  /  Prednosti članstva

Radeći u interesu svojih članica, ali i celog medijskog sektora, ANEM je postavio kao jedan od svojih primarnih ciljeva, unapređenje regulatornog okvira koji će omogućiti medijima da se razvijaju u skladu sa demokratskim, profesionalnim i etičkim standardima. Takođe, ANEM teži uspostavljanju zdravog medijskog tržišta i povoljnog okruženja za razvoj elektronskih, ali i drugih medija. ANEM je oko svojih ciljeva okupio više od 100 stanica, koje su u statusu punopravnog ili pridruženog članstva. Skoro četvrtina svih dodeljenih dozvola za emitovanje, pripala je ANEM-ovim članicama. Danas ANEM predstavlja najveću asocijaciju elektronskih medija u Srbiji, koja uživa ugled i poštovanje, kako ostalih medijskih udruženja, tako i nadležnih organa.

Prednosti članstva u ANEM-u su višestruke, a najvažnije su sledeće:   

  • besplatna pravna pomoć

ANEM svojim članicama obezbeđuje besplatne pravne savete i pravnu pomoć u oblasti primene i poštovanja zakona i propisa od značaja za medije, koje im pruža advokatska kancelarija „Živković & Samardžić", ANEM-ov dugogodišnji partner. Članice imaju pravovremene informacije i stručne savete, koji im pomažu da svoj rad usklade sa važećim propisima, ali i da svoja prava i interese zaštite na najbolji mogući način. Vrhunska profesionalna pravna pomoć, koja im je besplatno dostupna, značajno olakšava rešavanje mnogih problema s kojima se stanice susreću u svom radu. Istovremeno, advokati ove kancelarije, koji imaju ekspertsko znanje i višegodišnje iskustvo u oblasti medijskog i ostalih relevantnih oblasti prava, značajno doprinose svojim savetima i predlozima da zahtevi ANEM-a prema nadležnim organima budu kvalitetni, stručni i pravno utemeljeni i da sve aktivnosti Asocijacije imaju bolje rezultate, čime jačaju ugled ANEM-a kao profesionalne organizacije koja na pravi način štiti interese svojih članica. 

  • javno zalaganje za poboljšanje položaja emitera

ANEM-ove aktivnosti javnog zalaganja uvek su vođene potrebama njenog članstva i sprovode se u njihovom najboljem interesu. Međutim, zalažući se njihov bolji položaj, ANEM radi i u interesu ostalih emitera i celog sektora. ANEM ima dugu tradiciju javnog zalaganja za medijske reforme koje vode poboljšanju položaja emitera na medijskoj sceni. Definisani zahtevi i kvalitetni, stručni i jasni predlozi, doprineli su uspešnosti ovih aktivnosti i podizanju ugleda Asocijacije. ANEM je, zbog toga, u profesionalnim krugovima, i od strane nadležnih organa, prepoznat kao jedna od najozbiljnijih i najrespektabilnijih organizacija, koja može da menja i pomera stvari napred.

  • bolje pozicioniranje članica pred nadležnim organima

Smatrajući da je za njegove članice važno da i u postojećim uslovima, ma koliko oni bili nepovoljni, imaju što bolji položaj, ANEM nastoji da im svojim aktivnostima i u tome pomogne. Neposrednim kontaktima i vođenjem pregovora sa relevantnim nadležnim organima, predlozima i konkretnim zahtevima koji su pravno utemeljeni i ostvarivi, ANEM uspeva da za svoje članice stekne pogodnosti koje olakšavaju njihov položaj. Pregovaračke pozicije su značajno ojačane zahvaljujući snazi i ugledu same Asocijacije, pa je članstvo u ANEM-u kvalitet više za svaku od njegovih stanica.

  • regovanje i zaštita u slučaju kršenja slobode medija i slobode izražavanja

Polazeći od toga da je za bavljenje medijskim poslom osnovna pretpostavka poštovanje slobode medija i slobode izražavanja, ANEM svakodnevno prati primenu i ostvarivanje ovih sloboda i adekvatno reaguje u slučajevima njihovog kršenja, posebno vodeći računa o svojim članicama. Javnim saopštenjima koja izdaje i distribuira na veliki broj adresa, ANEM usmerava pažnju javnosti i pojačava javni pritisak na nadležne, što često utiče na sprečavanje daljeg kršenja ovih sloboda ili nastupanja ozbiljnijih štetnih posledica. Zahvaljujući dobroj saradnji sa drugim medijskim udruženjima, ANEM kroz zajednička saopštenja i zajedničke akcije dodatno štiti svoje članice u slučaju težih povreda ovih sloboda.

  • omogućavanje povezivanja i saradnje između samih stanica

ANEM okuplja raznoliko članstvo, lokalne i regionalne, male i velike, RTV, radio i TV stanice, te je međusobna interakcija i razmena iskustava veoma značajna za razvoj i unapređenje poslovanja svake stanice ponaosob. Omogućavanjem različitih vidova međusobne saradnje, ANEM doprinosi lakšem prevazilaženju problema s kojima se stanice susreću u svom radu. Istovremeno, svaka od stanica promoviše ANEM-ove aktivnosti u svojim lokalnim sredinama i na taj način doprinosi jačanju uticaja Asocijacije.

  • razmena programa i obezbeđivanje besplatne programske produkcije

Želeći da pomogne svojim stanicama da lakše dođu do kvalitetnog sadržaja za emitovanje, ANEM se angažuje u pronalaženju i distribuciji programske produkcije, omogućavajući im da ih besplatno emituju. ANEM istovremeno podstiče i razmenu programa između samih stanica. Pored toga, u saradnji sa profesionalnim produkcijskim timovima, ANEM radi produkciju kvalitetnih radio i TV programa, koje zainteresovane članice mogu da emituju besplatno, čime Asocijacija doprinosi poboljšanju njihove programske ponude.

  • podizanje kapaciteta članica

Težeći da ojača kapacitete svojih članica, ANEM nastoji da im omogući besplatne obuke i sticanje znanja iz različitih oblasti koje same stanice odaberu kao važne za njih, kroz odgovarajuće radionice. Radionice imaju za cilj da razjasne nedoumice i pruže konkretne odgovore na pitanja koja se u praksi pojavljuju kao problem. Obezbeđivanjem učešća predstavnika relevantnih nadležnih organa, kao i kvalitetnih predavača, ANEM pruža  mogućnost svojim članicama da dobiju prave odgovore i stručna uputstva za rešavanje svojih problema od onih koji su najkompetentniji za odgovarajuću oblast. Istovremeno, stanicama se pruža jedinstvena prilika da se same zalažu za poboljšanje svog položaja, kroz direktne susrete sa nadležnima na ovim radionicama.

Asocijacija svojim stanicama takođe omogućava učešće u ANEM-ovim produkcijskim projektima - njihovi novinari imaju priliku da stiču nova iskustva, znanja i veštine kroz praktičan rad i saradnju sa iskusnim medijskim profesionalcima, čime se podižu njihovi kapaciteti za budući samostalni rad.

 

ANEM radi na stalnom jačanju svojih kapaciteta, kroz podsticanje razvoja kapaciteta samih članica. Svoje aktivnosti ANEM usmerava tako da pruža potrebnu pomoć i usluge svom članstvu, istovremeno radeći i na stvaranju opštih uslova za njihov napredak.

ANEM je uvek otvoren za prijem novih članova - osnivače radio i TV stanica i on-lajn medija. Mogućnost za učlanjenje imaju oni, čije stanice/mediji slede najviše profesionalne i etičke principe, imaju bogat program, kvalitetan informativni sadržaj, koji podrazumeva i istraživačko novinarstvo, i u svojim lokalnim sredinama obezbeđuju građanima pravovremene, istinite i potpune informacije. Konačnu odluku o prijemu u punopravno članstvo, koje kreira politiku i pravac razvoja Asocijacije, donosi Upravni odbor ANEM-a.

 

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs