Home  /  O ANEMu  /  Struktura

Struktura

Organi Udruženja su:

  1. Skupština Udruženja
  2. Predsednik Udruženja
  3. Upravni odbor Udruženja
  4. Sekretarijat Udruženja

Skupština je organ svih članova Udruženja, koji utvrđuje njegovu programsku politiku. Skupština, između ostalog, bira i razrešava članove Upravnog odbora, usvaja poslovne i finansijske izveštaje, usvaja opšte akte Udruženja, donosi odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta udruženja, usvaja Statut Udruženja, na predlog UO donosi odluku o promeni Statuta Udruženja, odlučuje o statusnim promenama i na predlog UO donosi odluku o prestanku Udruženja.

Svaki član ima pravo na jedan glas u Skupštini. Skupština Udruženja odlučuje većinom glasova prisutnih članova na sednici kojoj prisustvuje najmanje 51% članova Udruženja s pravom glasa.

Udruženje ima i pridružene članove. Pridruženi članovi nemaju pravo glasa u Skupštini, pravo odlučivanja i upravljanja Udruženjem.

Predsednik Udruženja, između ostalog, zastupa i predstavlja Udruženje, nastupa u njegovo ime i promoviše njegove ciljeve i interese u javnosti, ukazuje na probleme u medijskom sektoru i na njihova moguća rešenja, inicira donošenje odluka Upravnog odbora Udruženja i učestvuje u njihovom sprovođenju, saziva Skupštinu i Upravni odbor i predsedava ovim telima. U skladu sa aktima ANEM-a, predsednik Upravnog odbora  istovremeno je i predsednik Udruženja. Počev od 24. oktobra 2013. godine, kada ga je Upravni odbor ANEM-a izabrao za novog predsednika UO, predsednik ANEM-a je Milorad Tadić - vlasnik, direktor i glavni i odgovorni urednik Radija Boom93 iz Požarevca. Na funkciji predsednika ANEM-a, Milorad Tadić zamenio je Sašu Mirkovića koji je podneo ostavku zbog odlaska na mesto pomoćnika ministra kulture i informisanja zaduženog za medije.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja, koji su utvrđeni Statutom, upravlja Udruženjem i donosi odluke Udruženja, odlučuje o prijemu i isključenju, kao i o promeni statusa članova, i prestanku članstva u Udruženju, usvaja Strategiju i poslovne planove Udruženja itd. Upravni odbor čini pet članova, koje bira Skupština na period od četiri godine. U skladu sa aktima Udruženja, članovi Upravnog odbora između sebe nominuju i biraju/razrešavaju predsednika Upravnog odbora.

Na zasedanju Skupštine ANEM-a od 10. 6. 2010, za članove Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija izabrani su sledeći članovi*:

  • Milorad Tadić, Radio Boom93 iz Požarevca, predsednik UO - izabran za predsednika 24.10.2013.
  • Dragan Kocić, Radio City iz Niša, zamenik predsednika UO
  • Boban Tomić, RTV Prima, Bajina Bašta, član
  • Slobodan Krajnović, Radio 021 iz Novog Sada, član

*Saša Mirković, predstavnik RTV B92 iz Beograda, koji je na istom zasedanju Skupštine izabran za člana Upravnog odbora, a zatim i za predsednika UO/predsednika Asocijacije, podneo je 14. oktobra 2013. ostavku na mesto predsednika Udruženja i člana UO Udruženja zbog odlaska na mesto pomoćnika ministra kulture i informisanja zaduženog za medije.

Sekretarijat je izvršno telo Udruženja zaduženo za aktivnosti na razvoju medijske politike i povoljnog regulatornog medijskog okvira, aktivnosti na unapređenju postojeće medijske regulative i uslova rada elektronskih medija, aktivnosti javnog zalaganja, sprovođenje odluka upravnih tela Udruženja, lobiranje za strateške ciljeve Udruženja, promociju članstva i Udruženja, komunikaciju sa članstvom i pružanje različitih usluga članstvu, komunikaciju i saradnju sa pravnom službom Udruženja, partnerima i zainteresovanim stranama, web prezentaciju Udruženja i njenih aktivnosti.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs