Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Korupcija u fokusu

16.9.2013.

KORUPCIJA U FOKUSU 

 

Korupcija u fokusu je naziv nove rubrike na web sajtu ANEM-a, kojom želimo da usmerimo pažnju javnosti na problem korupcije i da omogućimo zainteresovanim stranama da na jednom mestu nađu relevantne tekstove koji se bave tom temom. Rubrika sadrži vesti koje se odnose na problem korupcije u našoj zemlji i inostranstvu, prvenstveno u regionu. Posetioci našeg sajta biće tako u prilici ne samo da bolje upoznaju tu temu i da razumeju i lakše identifikuju posledice korupcije na razvoj društva i svakodnevni život građana, već i da uporede situaciju u ovoj oblasti kod nas sa situacijom u drugim zemljama, pre svega iz regiona. ANEM time nastoji da proširi krug zainteresovane javnosti za rešavanje ovog problema i da doprinese njihovoj većoj motivisanosti da se uključe u borbu protiv korupcije.

Od decembra 2012. godine ANEM, u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije i uz podršku Evropske unije, realizuje 18-mesečni projekat Ilustrovani rečnik korupcije, s ciljem da doprinese efikasnijoj prevenciji i borbi protiv korupcije aktivnim uključivanjem građana i medija u ceo proces. Osnovna projektna aktivnost jeste izrada multimedijalnog „Rečnika korupcije", odnosno radio i TV serijala i elektronskog tekstualnog Rečnika, koji će biti dostupan putem različitih medijskih platformi, kako bi služio građanima, ali i samim medijima, za informisanje o temi korupcije, njenim pojavnim oblicima i načinima na koji sami mogu da se angažuju na njihovom rešavanju. Ova nova rubrika na sajtu ANEM-a je podrška tom projektu.

U podrubrici Vesti nalaze se odabrane vesti o ovoj temi.

Sve o projektu Ilustrovani rečnik korupcije možete videti ovde.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs