Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

20. 05. 2015

ANEKS SPORAZUMA O JEDINSTVENOJ TARIFI NAKNADA I PROTOKOL SA OFPS I PI

Nakon donošenja novih medijskih propisa, Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima, kao i izmena propisa iz oblasti računovodstva i revizije, ANEM, OFPS i PI su se sporazumeli da zaključe Aneks Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Cilj ovog Aneksa je bio terminološko usklađivanje sa medijskim zakonima zbog zastarelosti korišćenih termina u Sporazumu, i upodobljavanje sa propisima koji uređuju oblast računovodstva i revizije. Aneks Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada, koji ne dira u suštinu postignutog Sporazuma, zaključen je 18.5.2015. godine.

Istovremeno, iako je Sporazumom o jedinstvenoj tarifi naknada propisano da se vrednost boda svakog 1. januara usklađuje sa godišnjim indeksom rasta potrošačkih cena, na predlog ANEM-a, s kojim su se složili OFPS i PI, zaključen je Protokol kojim su se sve tri strane sporazumele da se vrednost boda za 2015. godinu ne menja, iz razloga ekonomske krize i teške finansijske situacije u kojoj se nalaze elektronski mediji, kao i zbog neznatnog rasta potrošačkih cena u 2014. godini.

Aneks Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada i Protokol su dostupni na kraju ove strane.

Aneks Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada OFPS i PI je dostupan ovde.
Protokol uz Aneks Sporazuma je dostupan ovde.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs