Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

22. 06. 2015

UČEŠĆE ANEMA U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTIMA PODZAKONSKIH AKATA REGULATORA

PODZAKONSKI AKTI REM-a O SOPSTVENOJ PRODUKCIJI I UDELU EVROPSKIH AUDIO-VIZUELNIH DELA

U periodu od 4. juna do 18. juna 2015. Regulatorno telo za elektronske medije je sprovelo Javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela i o Nacrtu uputstva o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija. ANEM je učestvovao u toj javnoj raspravi svojim pisanim primedbama i sugestijama.

U navedenom dopisu REM-u ANEM je istakao sledeće primedbe i sugestije: 

Nacrt pravilnika o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela - ANEM je ukazao na neusklađenost pojedinih odredaba sa Zakonom o elektronskim medijima (ZEM) i to: onih koje daju definiciju povezanog lica u kontekstu utvrđivanja ko može biti evropski nezavisni producent; onih kojima se definiše na koje pružaoce medijskih usluga se ne odnose obaveze vezane za kvote evropskih audiovizuelnih dela i dela evropskih nezavisnih producenata; uvođenje vremenske odrednice za ispunjenje obaveze određenog udela evropskih audio-vizuelnih dela i evropskih audio-vizuelna dela nezavisnih producenata u ukupnom godišnje objavljenom programu. ANEM je takođe preporučio da se Pravilnikom precizira da se obaveza odnosi isključivo na medijsku uslugu televizije, kako bi se nedvosmisleno preciziralo da PMU radija nemaju ove obaveze.

Nacrt uputstva o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija - Iako smatra da je Uputstvo korektno rađeno, ANEM je ukazao na potrebu da se stručnoj javnosti i medijima objasni koji su kriterijumi koje Regulatorno telo za elektronske medije koristi prilikom izbora da li će neko pitanje bliže urediti pravilnikom ili uputstvom, imajući u vidu to da je njihova pravna priroda drugačija.

PRIMEDBE I SUGESTIJE ANEMA MOŽETE POGLEDATI OVDE.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs