Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

26. 08. 2015

PRAVNO MIŠLJENJE ANEMA - SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE MEDIJSKIH PROJEKATA I AUTORSKA NAKNADA

SOKOJ je, 24.8.2015, zatražio mišljenje ANEM-a o tome šta se podrazumeva pod prihodom korisnika muzičkih dela iz repertoara SOKOJ-a, a povodom sve češće izraženih stavova korisnika koji se finansiraju iz sredstava budžeta ili lokalnih organa vlasti da tako dobijena sredstva treba izuzeti iz osnovice za obračun autorske naknade.

U svom odgovoru, koji je dostavio SOKOJ-u, ANEM je istakao da smatra da se prihodi od delatnosti, kao osnovica za obračun autorske naknade, moraju usko shvatiti, i to isključivo kao prihodi od pružanja komercijalne medijske usluge, te da sredstva iz budžeta kojima se sufinansiraju medijski projekti ne treba da ulaze u tu osnovicu, navodeći i razloge za to. Naime, ta sredstva su strogo namenska i bez komercijalnog karaktera, namenjena su ostvarivanju javnog interesa u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, odnosno pružanju medijske usluge u javnom interesu koja nema komercijalni karakter. ANEM je naveo i to da je takav stav prihvaćen od strane OFPS i PI, kolektivnih organizacija za zaštitu srodnih prava, i primenjen u Sporazumu o tarifi, koji je ANEM sklopio sa te dve organizacije 2014. godine.

PRAVNO MIŠLJENJE ANEMA POGLEDAJTE OVDE.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs