Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

14. 07. 2015

SUGESTIJE ANEMA NA NACRT PRAVILNIKA - PRENOS DOZVOLE I PROMENA VLASNIČKE STRUKTURE

Nacrt pravilnika o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture

U periodu od 8. jula do 22. jula 2015. Regulatorno telo za elektronske medije je sprovelo javnu raspravu o Nacrtu tog pravilnika. ANEM je učestvovao u toj javnoj raspravi svojim pisanim komentarima i sugestijama, kako bi doprineo što kvalitetnjem tekstu pravilnika. U svom dopisu REM-u ANEM je istakao za koje odredbe Nacrta smatra da ih treba izbrisati, a koje odredbe treba izmeniti, uz predlog na koji način. Za sve sugestije ANEM je dao obrazloženja.

SUGESTIJE ANEM-a MOŽETE POGLEDATI OVDE.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs