Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

10. 11. 2015

SUGESTIJE ANEMA NA NACRTE TRI PRAVILNIKA REGULATORA

MINIMALNI USLOVI ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE; SADRŽAJI OD IZUZETNOG ZNAČAJA - USTUPANJE PRAVA JAVNIH SERVISA   

Regulatorno telo za elektronske medije je, u periodu od od 27. oktobra do 10. novembra 2015. godine, sprovelo javnu raspravu o nacrtima tri podzakonska akta, koji se odnose na:minimalne uslove za pružanje medijske usluge i izdavanje dozvole na osnovu javnog konkursa; minimalne uslove za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge;na obaveze javnih servisa u vezi sa ustupanjem određenog prava na medijskim sadržajima od izuzetnog značaja.

ANEM je učestvovao u javnoj raspravi i dostavio REM-u svoje komentare i sugestije na nacrte tih podzakonskih akata.

1. Nacrt pravilnika o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa

Prema mišljenju ANEM-a, Nacrt pravilnika pogoduje pravnoj nesigurnosti, potencijalno je neustavan, u određenim delovima izlazi iz okvira regulacije koja mu je poverena zakonom. Budući da su problemi koje može da proizvede u praksi jako ozbiljni da bi mogli da se uklone prostim pravno-tehničkim intervencijama u postojećem tekstu, ANEM je predložio da se Nacrt pravilnika povuče iz procedure i izmeni u konsultacijama sa pružaocima medijskih usluga, kako bi odgovarao realnim tržišnim prilikama i bio usklađen sa Ustavom i zakonom.

ANEM je za ovakav svoj stav naveo niz argumenata, ukazujući na konkretne odredbe koje su sporne, između ostalog i na retroaktivnu primenu pravilnika. ANEM je posebno istakao da smatra da Regulator treba da se bavi ciljem propisivanja minimalnih zahteva - a to je kvalitetan program, dakle, utvrđivanjem minimalnih standarda kvaliteta, a ne sredstvom ostvarivanja cilja - koju tehničku opremu pružalac medijske usluge mora da ima ili koliko zaposlenih treba da bude uključeno u izradu programa, i u kom prostoru to treba da se radi i sl.

2.Nacrt pravilnika o minimalnim tehničkim i organizacionim uslovima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge

I za ovaj Nacrt, prema mišljenju ANEM-a, važe sve primedbe stavljene na prethodni Nacrt, a koje se odnose na potencijalnu neustavnost, pravnu nesigurnost, neadekvatno propisivanje minimalnih uslova, odstupanje od ovlašćenja iz zakona, kao i odstupanje od samog predmeta regulacije pravilnika. Posebno je ukazano na potpunu neadekvatnost kriterijuma za razlikovanje pružalaca medijske usluge po broju korisnika operatora elektronskih komunikacija.

ANEM je i za ovaj nacrt predložio da bude povučen iz procedure jer su problemi koje može da proizvede u praksi i potencijalna neustavnost veoma ozbiljne zamerke, koje ne mogu da se uklone intervencijama u postojećem tekstu.

3. Nacrt pravilnika o ustupanju neiskorišćenih prava javnih medijskih servisa na emitovanje radijskih, televizijskih i drugih medijskih sadržaja od izuzetnog značaja

Iako smatra da je dobro što se uvode pravila u ovoj oblasti, ANEM je, zbog prevelike detaljnosti pravila koja je vidljiva u ovom nacrtu, ukazao Regulatoru na mogućnost ugrožavanja autonomije javnih servisa preregulacijom u ovoj oblasti, te na važnost uključivanja njihovih predstavnika u izradu finalne verzije ovog pravilnika.

SUGESTIJE ANEM-a POGLEDAJTE OVDE.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs