Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

19. 10. 2015

KONSULTACIJE O RADNOJ VERZIJI PREDLOGA STRATEGIJE REGULATORA

Na poziv Regulatornog tela za elektronske medije, ANEM je učestvovao u konsultacijama o Radnoj verziji predloga strategije razvoja medijske usluge radija i audio-vizuelnih medijskih usluga u Republici Srbiji.

Načelna primedba ANEM-a odnosila se na izostanak Akcionog plana uz Strategiju, koji bi obaveze koje bi REM preuzeo na sebe stavio u određeni vremenski okvir.

ANEM je dao i 13 komentara na pojedine odredbe Strategije, koji sadrže primedbe i sugestije, od kojih su neke suštinskog karaktera, dok su neke u vezi sa terminološkim usklađivanjem i dopunama u cilju pojašnjenja. Za sve komentare ANEM je dao obrazloženja.

KOMENTARE ANEMA POGLEDAJTE OVDE.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs