30. 01. 2015

Država ne izveštava o primeni Strategije protiv korupcije

30.1.2015. (Beta, EurActiv.rs) - Izveštaj Transparentnosti Srbija o sprovođenju Strategije za borbu protiv korupcije za 15 meseci primene pokazao je da je od razmatranih 60 mera i 116 aktivnosti u oblastima "političke aktivnosti", "javne finansije" i "mediji", čija je realizacija bila predviđena za 2014, samo četvrtina u potpunosti ispunjena, dok se polovina aktivnosti vodi kao "u toku". U TS kažu da Strategija nema šansu za uspeh bez mehanizama odgovornosti za sprovođenje i dodaju da i tamo gde je nešto urađeno, pokretač nije bila Strategija, nego uticaj drugih faktora. Analiza TS pokazala je da je u oblasti političkih aktivnosti delimično ispunjena samo jedna mera, kod javnih finansija potpuno je ispunjeno 5% dok je kod medija trećina mera u toku.


Pomoćnica direktora Agencije za borbu protiv korupcije Marijana Obradović kazala je 30. januara da državne institucije često nisu podnosile izveštaje o sprovođenju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.


"Do sada smo se sretali sa činjenicom da državni organi nisu slali izveštaje, a i ako su ih slali oni nisu bili dovoljno kvalitetni", kazala je Obradović prilikom predstavljanja izveštaja "Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije u prvih 15 meseci primene - oblasti političke aktivnosti, javne finansije i mediji" koji je sačinila Transparentnost Srbija (TS).

TS je u svom izveštaju razmatrala je 60 mera i 116 aktivnosti čija je realizacija predviđena za 2014. godinu. Monitoring je sproveden nad oblastima "političke aktivnosti", "javne finansije" i "mediji".

TS je u izveštaju navela da je samo jedna četvrtina planiranih aktivnosti u te tri oblasti u potpunosti ispunjena, dok je polovina aktivnosti probila rok i vode se kao "u toku".


"Strategija nema realnu šansu za uspeh bez uvođenja mehanizama odgovornosti za nejno sprovođenje. Čak i tamo gde je nešto urađeno, Strategija nije bila pokretač promena, već je do njih dolazilo usled uticaja drugih faktora", kazao je programski direktor TS-a Nemanja Nenadić na konferenciji za novinare.


Izvršna direktorka TS-a Bojana Medenica rekla je da od 17 mera koje su predviđene u delu "političke aktivnosti" samo jedna delimično ispunjena, 12 su u toku, što znači da je rok (6.12.2014.) za njihovo ispunjenje "probijen" i četiri su neispunjene.

Ono što TS navodi kao važna pitanja koja nisu obuhvaćena Strategijom su i sukob interesa i kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera.

Nenadić je naveo da je od planiranih mera u delu "javne finansije" potpuno ispunjeno samo 5%, delimično 29%, u toku je više od trećine mera, dok je 11% mera potpuno neispunjeno.

On je ocenio da nije jasno razrađen deo koji se tiče poreske uprave ili uprave carina i dodao da ne postoje mere koje se odnose na zaduživanje i planiranje javnih prihoda, da nisu razrađene mere za davanje subvencija, socijalna davanja i slično.

Nenadić je ocenio da u delu koji se odnosi na javne nabavke postoji napredak, da je Državna revizorska institucija podnela veći broj izvestaja, a da se stanje nije bitno promenilo kada je reč o internoj reviziji.

U delu izveštaja u kome su razmatrane aktivnosti koje su planiranirane za medije navedeno je da je jedna trećina mera u toku, jedna delimično ispunjena, a jedna neispunjena.

On je kao najveće nedostatke strategije naveo to što se ne bavi javnošću vlasništva u medijima, niti raspodelom novca iz budžeta za sufinansiranje medijskih programa, kao i to što još uvek nije donet zakon kojim bi bilo zabranjeno da javna preduzeća poseduju medije.

 

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs