04. 03. 2015

Zaštititi uzbunjivače do početka primene zakona

4.3.2015. (Transparentnost Srbija) - Ministarstvo pravde i Agencija za borbu protiv korupcije zajedno rade na novom Zakonu o Agenciji. Programski direktor TS, Nemanja Nenadić, imenovan je za člana radne grupe. Na prvom sastanku, koji je održan pre desetak dana, on je predložio da se pre razmatranja drugih odredaba novog zakona izmeni član 56. postojećeg. Naime, ovim članom je uređeno postupanje Agencije radi zaštite lica koja joj prijavljuju kršenje pravila o sukobu interesa, prijavljivanju imovine funkcionera i slično, ili javnih službenika koji prijavljuju korupciju u organu u kojem su zaposleni. Odlukom Ustavnog suda, koja se primenjuje od januara, stavljen je van snage pravilnik koji je bliže uređivao zaštitu uzbunjivača koji se obraćaju Agenciji. Zakon o zaštiti uzbunjivača počeće da se primenjuje od juna.


Usled tih dešavanja, kao i usled nedovoljno preciznih odredaba člana 56, postoji snažna potreba da se on preciznije uredi. Po našem mišljenju, potrebno je formulisati ne samo odredbe koje će omogućiti da se kakva-takva zaštita pruži ljudima koji su se obraćali Agenciji ranijih godina, već i da pravila koja će moći da ostanu na snazi i posle stupanja na snagu Zakona o zaštiti uzbunjivača, tako što će odraziti specifičnost postupanja Agencije. Reč je pre svega o mogućnosti, koju ne treba ukidati, već jasnije ustanoviti, da Agencija prati postupanje drugih državnih organa (npr. tužilaštva) u slučajevima korupcije, a ne da im samo prosleđuje primljene prijave.

Nemanja Nenadić je članovima radne grupe dostavio tekst predloga za izmenu člana 56.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs