09. 04. 2015

U NIŠU ODRŽAN PRVI SASTANAK KOALICIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

9.4.2015. (BIRODI) - Usvajanje antikorupcijskih zakona, formiranje institucija za borbu protiv korupcije, politička volja, EU integritacije, sve su to faktori koji i trebalo da doprinesu napredovanju Srbije na polju borbe protiv korupcije. Na žalost očito da nije tako, jer Srbija od 2007. godine „tapka" oko 80. mesta na listi Transparency International praveći društvo državama koje imaju sistemsku korupciju.

Očito da država koja ima sistemsku korupciju nije u stanju da se izbori sa ovom devijacijom. I ne samo to, svedoci smo pokušaja da se borba protiv korupcije zloupotrebi, odnosno legalna tela za borbu protiv korupcije marginalizuju dovođenjem u pitanje njihovih nadležnosti ili onemogućavanjem izbora članova.

Iz tog razloga Biro za društvena istraživanja (BIRODI) se opredelio da formira Koaliciju za integritet od organizacija, uzbunjivača, profesionalnih udruženja i medija koji su doprinosili uspostavljanju lokalnih planova za borbu protiv korupcije, sa ciljem da borba protiv korupcije dobije na integritet, efikasnosti i podršci od strane društva koje sve više postaje toleratno prema korupciji.

Pored ove koalicije, u narednom periodu će se osnovati prva e-mreža za borbu protiv korupcije sa ciljem da doprinese pre svega zaštiti uzbunjivača, promociji i podršci svima onima koji su antikorupcijski orijentisani, tj. da borba protiv korupcije svakom građaninu, i to ne samo u Srbiji, bude na dohvat ruke.

U svrhu svega napred rečeno, juče je u Nišu održan prvi sastank Koalicije za integritet na kojem su prisutni članovi utvrdili glavna polja rada i delovanja Koalicije: zaštita uzbunjivača i podrška antikorupcijskom aktivizmu na lokalnom nivou, podrška realizaciji lokalnih antikorupcijskih planova i aktivnostima Lokalnih antikorupcijskih foruma (LAF), kao i edukacija građana i nosioca javnih funkcija na temu borbe protiv korupcije.

Koalicija će u narednom periodu, pored donošenja internih pravilnika o radu i kodeksa, razmatrati konkretne aktivnosti koje se mogu realizovati, na inicijativu njenih članica.

Biro za društvena istraživanja će u narednom periodu poslati pozive svim relevatnim društvenim akterima da se priključe ovom načinu borbe protiv korupcije.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs