Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Ostale aktivnosti

29. 06. 2012

ELEKTRONSKI VODIČ ZA IZVEŠTAVANJE O SUDSKIM POSTUPCIMA

Radeći na podizanju kapaciteta svojih članica i edukaciji njihovih novinara, ANEM je, u saradnji sa svojim advokatima, za novinare ANEMovih stanica pripremio Elektronski vodič za izveštavanje o sudskim postupcima. Ovaj Vodič napisan je s ciljem da pomogne novinarima na taj način što će ih upoznati s njihovim pravima u ovoj oblasti i ukazati im na potencijalne probleme. Vodič sadrži smernice bazirane na trenutno važećim zakonskim i podzakonskim propisima, koji direktno uređuju ovu oblast, ali i na onim zakonima i podzakonskim propisima koji na indirektan način utiču na izveštavanje o sudskim postupcima. Vodič su pripremile advokati mr Vesna Živković i Kruna Savović.

Ovaj Vodič je pripremljen imajući u vidu činjenicu da je izveštavanje o sudskim postupcima vrlo osetljiva tema, koja podleže određenim pravilima i koja sa sobom nosi određene rizike. Takođe, edukacija novinara u ovoj oblasti je izuzetno važna kako bi se izbegle posledice koje dolaze usled nepoznavanja i nerazumevanja ove oblasti s jedne i kako bi javnost bila potpuno, istinito i blagovremeno informisana o radu pravosuđa i sudskim postupcima koji se vode, sa druge strane. Ovaj Vodič će biti koristan izvor informacija novinarima o tome na koji način treba da izveštavaju o sudskim postupcima i šta bi trebalo da izbegavaju kako ne bi bili kažnjeni.

Elektronski vodič za izveštavanje o sudskim postupcima je dostupan samo za ANEM-ove članice koje ga mogu preuzeti na ANEMovoj internoj mreži Intranetu.

Pisanju ovog Vodiča prethodila je panel diskusija kojoj su prisustvovali novinari, predstavnici elektronskih i štampanih medija, tužioci i sudije, autori zakona, advokati, koji zastupaju medije, Poverenik za informacije od javnog značaja i predstavnici nadležnih organa. Na njoj se diskutovalo o postojećoj regulativi, sudskoj praksi i problemima, koje imaju mediji kada izveštavaju o sudskim postupcima. Predstavnici sudija, tužilaca, medija, kao i stručnjaci iz ove oblasti izneli su svoja mišljenja i iskustva koja imaju u vezi sa izveštavanjem o sudskim postupcima. Utvrđeno je da ne postoji adekvatna komunikacija između medija sa jedne i sudova i tužilaštava sa druge strane i iskazana želja da se saradnja poboljša, a samim tim i unapredi ovaj aspekt novinarskog rada. Više informacija sa ovog skupa možete pronaći ovde.

Ovu aktivnost su podržali USAID i IREX.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs