Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Ostale aktivnosti

03. 04. 2014

UPUTSTVO ZA PRIMENU SPORAZUMA O JEDINSTVENOJ TARIFI NAKNADA ZA EMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA

Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, postignut krajem februara 2014. godine između ANEM-a, kao reprezentativnog udruženja emitera, s jedne strane, i kolektivnih organizacija OFPS i PI, s druge strane, stupio je na snagu 9. marta 2014. godine.

U nameri da emiterima olakša razumevanje i primenu Sporazuma, stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković & Samardžić", u saradnji sa ANEM-om, sačinio je Uputstvo za primenu tog sporazuma, koje ima karakter smernica za emitere. Ono sadrži najvažnije informacije o određivanju naknade, minimalnoj naknadi, obavezama emitera, popustima i umanjenju osnovice, posebna pravila za pravno lice koje poseduje više radio ili tv stanica i emitovanje koje nije zemaljsko, kao i Tabelu sa pregledom obaveza emitera (za svaku obavezu dat je rok, dokument i odgovarajuća napomena, ukoliko je potrebna).

Uputstvo možete preuzeti ovde.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs