Home  /  Medijska scena  /  Konkursi

16. 04. 2015

Konkurs za novinarsku nagradu „Duško Jovanović“ - Rok: 30.4.2015.

Fondacija "Duško Jovanović" raspisala je konkurs za dodelu međunarodne nagrade za istraživačko novinarstvo.

Nagrada je ustanovljena u znak sećanja na glavnog i odgovornog urednika lista „Dan" Duška Jovanovića. Dodeljuje se svake četvrte godine, a 27. maja, na dan ubistva Duška Jovanovića, biće dodeljena drugi put.

Nagradu „Duško Jovanović" čine Povelja Fondacije i novčani fond od 20.000 evra. Prva nagrada iznosi 10.000 evra, druga 6.000, a treća 4.000 evra.

Pravo predlaganja kandidata imaju medijske kuće, naučne ustanove, novinarske organizacije, nevladine organizacije, profesionalni novinari i studenti istraživačkog novinarstva iz celog sveta.

Konkurs je otvoren do 30. aprila 2015. godine.

Prijavljeni rad mora biti objavljen u medijima najkasnije do ovog datuma.

Uz prijavni formular, koji se može preuzeti na www.fondacija-duskojovanovic.com, potrebno je priložiti dva primerka rada - jedan na svom jeziku i jedan na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori (crnogorski, srpski, hrvatski ili bošnjački). Ukoliko kandidat prilaže tekst iz štampanih medija važno je da se na fotokopiji ili skeniranom tekstu jasno vidi logo novina, potpis autora i datum objavljivanja.

Forma prijave za TV prilog je DVD ili VHS snimak, za radio MP3 ili audio-kaseta. Uz prijavu za TV i radio prilog potrebno je poslati i potvrdu koju je potpisao urednik ili direktor.

Na konkurs je potrebno je priložiti i prijavno pismo sa sledećim elementima: naziv članka ili serije članaka, kao i ime(na) novinara koji su radili na njima; sažetak istraživačkog novinarskog rada; temu i sinopsis priče, uključujući najvažnije podatke; ocenu doprinosa saznanju istine o određenoj oblasti društvenog života; kako je priča počela (dojava, zadatak, lična inicijativa i slično); najvažnije izvode i primere iz predloženog istraživačkog rada, podatak da li je neko doveo u pitanje istinitost priče - ako jeste objasnite; savet drugim novinarima koji planiraju slične projekte; detaljan opis korišćene naučne metodologije - kako ste potvrdili rezultate metoda koje ste koristili, na koji način su te metode dovele do informacija, da li ste tražili pomoć naučnika - opišite njegov angažman; kratku biografiju kandidata sa fotografijom i obrazloženje kandidature.

Ocenjivanje kandidata vršiće žiri u čijem će sastavu biti jedan predstavnik Fondacije, a ostali članovi biće renomirani poznavaoci oblasti novinarstva.

Ispunjeni prijavni obrazac sa materijalom slati u elektronskoj formi na mejl fondacijadjovanovic@t-com.me ili na adresu Fondacije, Ul. 13. jul b.b., 81000 Podgorica, Crna Gora.

 

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs