Home  /  Medijska scena  /  U fokusu

10. 12. 2012

KNJIGA “ULOGA UMETNOSTI I MEDIJA U ONESPOSOBLJAVANJU OSOBA SA OŠTEĆENJIMA“

Knjiga "Uloga umetnosti i medija u onesposobljavanju osoba sa oštećenjima" sadrži prevod triju tekstova objavljenih u Velikoj Btitaniji između 1992-2004: "Onesposobljavajuće prikazivanje i mediji - Ispitivanje principa za predstavljanje osoba s invaliditetom u medijima" autora Kolina Barnsa u izdanju Britanskog saveta organizacija osoba s invaliitetom 1992; tekst "Pogled onesposobljavane osobe na prenatalne lekarske pretrage" (autorke AlIson Dejvis iz 1999. i istraživanje „Disabilizam - kako stati na put poslednjoj predrasudi" koje su 2002. inicirale i 2004, godine objavile britanska nacionalna humanitarna organizacija za cerebralnu paralizu (SCOPE) i mreža organizacija pod nazivom Disability Awareness in Action.

Knjigu je objavio Centar "Živeti uspravno" iz Novog Sada kroz projekat Tema invalidnosti u umetnosti i medijima uz podršku Ministarstva kulture i medija Uprave za kulturu Grada Novog Sada. Prevedenim tekstovima prethodi Uvodna reč u kojoj su iznete savremene prilike u Srbiji uz objašnjenje o pristupu prevođenju termina kao i spisak do sada objavljene literature na ovu temu kod nas. Priredila ju je Milica Mima Ružičić-Novković, koordinatorka Programa za jednakost osoba sa invaliditetom u javnom govoru, u okviru koga je projekat realizovan.  

Namena knjige i projekta jeste da ukaže na onesposobljavajuće stavove prema osobama sa oštećenjima koje mediji i umetnost (pre svega književnost i kinematografija) održavaju, na njihove posledice po društveni položaj 10 do 15% svetskog stanovništva (prema podacima UN-a) i da utiče na promenu pristupa temama i informacijama relevantnim za društveni položaj  ovih osoba od strane svih učesnika/ca u javnom govoru.

Knjigu možete preuzeti ovde:

Uloga umetnosti i medija u onesposobljavanju osoba sa oštećenjima

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs