Home  /  O ANEMu  /  Etički kodeks emitera  /  Javna rasprava

Proces izrade Kodeksa počeo je u junu 2001, prvom u nizu radionicom u kojoj je tridesetak novinara obrađivalo nekoliko tema, a završen u februaru 2002. kada je tekst Kodeksa predstavljen javnosti.

Osim profesionalaca koji su direktno učestvovali u radionicama, ANEM je uključio i širu javnost. Prva radna verzija dokumenta poslata je na adrese mnogih medija, udruženja i organizacija civilnog sektora. ANEM je pozvao sve zainteresovane da tekst pročitaju i pošalju svoje komentare, sugestije i predloge. Tako je otvorena javna rasprava o Kodeksu, a pristigli komentari su arhivirani i predstavljeni učesnicima u poslednjoj radionici, nakon čega su neki od njih prihvaćeni i uključeni u konačni tekst dokumenta.  

Kodeks je živ dokument i javna rasprava o njemu otvorena je i danas.

Prva radna verzija kodeksa

Dopunjena radna verzija (nakon javne rasprave)

Predlozi i sugestije:
Autonomni ženski centar
Radio 021 - Novi Sad
Kazimir Ćurguz - Fond za otvoreno društvo
Organizacije za LGBT ljudska prava
Novosadska škola novinarstva
Richard Ayre
Bill Kovach - član borda CPJ
Radio Pirot
Nebojša Spaić - Radio 202

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs