Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

27. 08. 2009

DRUGI IZVEŠTAJ O PRAVNOM MONITORINGU MEDIJSKE SCENE U SRBIJI

usaid_srb.jpg
usaid_srb.jpg
usaid_srb.jpg

 

 

Nastavljajući implementaciju projekta „Pravni monitoring medijske scene u Srbiji i prateće promotivne aktivnosti“ podržanog od USAIDa i IREXa Srbija, ANEM predstavlja drugi Izveštaj stručnog tima ANEMa i advokatske kancelarije „Živković-Samardžić“, o sprovedenom monitoringu, za mesec jul 2009.godine.

Kao i prethodni i ovaj Izveštaj sadrži niz važnih podataka i činjenica prikupljenih pravnim monitoringom, kao i njihovu stručnu analizu i ocenu. Uočena problematična pitanja i nedostaci ukazuju šta je potrebno menjati u medijskoj regulativi i praksi, za stvaranje povoljnijeg okvira za razvoj medija.

Sprovedeni monitoring ukazuje da su u oblasti slobode izražavanja i dalje prisutne raznovrsne povrede ovog prava. Za ovaj period je naročito karakteristično bilo vođenje kampanje medija protiv medija (“Kurir” i “Glas javnosti” protiv RTV “B92”), a u sudskoj praksi su zabeležene dve posebno interesantne presude za medije.

U oblasti implementacije zakona, data su zapažanja koja se odnose na primenu Zakona o radiodifuziji i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

U posmatranom periodu, najznačajnije promene su se desile u oblasti usvajanja novih zakona. Izmene Zakona o javnom informisanju i predlog Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, o kojima Narodna skupština treba da glasa 31.08.2009, detaljno su obrađeni u ovom Izveštaju. Zbog netransparentnosti procesa njihove izrade, rešenja koja sadrže, kao i  posledica njihovog mogućeg usvajanja, mogu se smatrati najlošijim potezom vlasti prema medijima u ovom periodu. Istovremeno, dva druga zakona, važna za medije, Zakon o medijskoj koncentraciji i javnosti medijskog vlasništva, kao i Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nisu još stigla na dnevni red Parlamenta. Vlast time pokazuje da nema pravi odnos prema medijima i da je politički uticaj i dalje veoma izražen u ovoj oblasti.  

Monitoring rada nadležnih organa, obuhvatio je praćenje aktivnosti regulatornih tela, državnih organa i kolektivnih organizacija za zaštitu autorskog i srodnih prava. U Izveštaju je posebno analizirana i realizacija Vladinih interventnih mera za pomoć medijima u uslovima krize.

Dva važna tranziciona procesa za medije, proces privatizacije i proces digitalizacije,  takođe su bila predmet julskog monitoringa i ovog Izveštaja. Nalaz monitoringa za oba procesa, pokazuje da je put reformi srpskog medijskog sektora i dalje dug i neizvestan.

U Zaključku ovog Izveštaja, date su analiza i ocena postojećeg stanja u medijima u Srbiji, na osnovu sprovedenog monitoringa.

Izveštaj o julskom monitoringu,  možete preuzeti ovde, u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole:

Sekcija SLOBODA IZRAŽAVANJA ovde
Sekcija MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH ZAKONA ovde
Sekcija MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA ovde
Sekcija MONITORING RADA REGULATORNIH TELA, DRŽAVNIH ORGANA I KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA ovde
Sekcija PROCES PRIVATIZACIJE I PROCES DIGITALIZACIJE ovde
Sekcija ZAKLJUČAK ovde
CEO IZVEŠTAJ možete preuzeti ovde

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs