Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

31. 08. 2009

PRVA ANEMova PUBLIKACIJA „MONITORING MEDIJSKE SCENE U SRBIJI“

usaid_srb.jpg
usaid_srb.jpg
usaid_srb.jpg
 

 

 

ANEM, s velikim zadovoljstvom, predstavlja Prvi broj specijalizovane Publikacije „Monitoring medijske scene u Srbiji“, koja je deo sveobuhvatnijeg projekta „Pravni monitoring medijske scene u Srbiji i prateće promotivne aktivnosti“. ANEM ovaj projekat sprovodi u saradnji sa svojim dugogodišnjim partnerom, advokatskom kancelarijom „Živković & Samardžić“, uz podršku USAIDa i IREX Srbija.

U okviru navedenog projekta, kreiranje i objavljivanje Publikacije predstavlja posebnu aktivnost ANEMa, kojom se na nov način promovišu rezultati monitoringa, kroz dalju stručnu razradu pojedinih važnih medijskih pitanja. Oslanjajući se na rezultate tromesečnih monitoringa, svaki broj Publikacije će, pored uvoda sa kratkim prikazom rezultata tog monitoringa, sadržati i stručne autorske tekstove o pitanjima koja su ocenjena kao značajna za medije u tom periodu. Autori dva kraća stručna teksta će biti advokati iz monitoring tima, dok će od ostalih tekstova, dva izraditi angažovani nezavisni eksperti, a jedan će biti doprinos drugih medijskih organizacija i nevladinog sektora. Javnost će kroz ove radove dobiti dodatne informacije i ekspertska mišljenja koja će omogućiti bolje razumevanje stanja u medijima. Publikacija će se objavljivati kvartalno, u elektronskoj i štampanoj formi. Izdanja su dvojezična, na srpskom i engleskom jeziku, jer su namenjena i domaćoj i stranoj publici. Elektronske verzije svakog broja Publikacije će biti dostavljane svim partnerima i saradnicima sa mailing lista ANEMa i dostupne na web sajtu ANEMa. Njihova štampana izdanja će biti prezentovana široj javnosti, na okruglim stolovima u Beogradu.

ANEM smatra da će i na ovaj način doprineti pozitivnim promenama, kako medijskog regulatornog okvira, tako i celog okruženja za razvoj medija, što je neophodno za dalju demokratizaciju društva.

Ovaj prvi broj specijalizovane Publikacije je nadgradnja pravnog monitoringa sprovedenog u periodu Maj - Jul 2009. 

Sadržaj ovde predstavljene Publikacije I, čine:

• Uvod (sa sumiranim rezultatima tromesečnog monitoringa i ocenom stanja u medijima u Srbiji u tom periodu),

i stručni autorski tekstovi:

• autora Slobodana Kremenjaka, advokata:
1. Studije slučaja: Kršenje slobode izražavanja (tri karakteristična slučaja, koja pokazuju poseban vid ugrožavanje slobode izražavanja i slobode medija u Srbiji; reč je o neadekvatnoj sudskoj praksi koja je u suprotnosti i sa domaćim pozitivnim pravom i sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima, a najviše sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava)
2. Izmene Zakona o radiodifuziji (hronologija i analiza izmena Zakona o radiodifuziji, koje se odnose na sastav i  izbor članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije;  poseban osvrt na poslednje izmene,  iz maja ove godine, kojima je započet niz grubih promena medijskog regulatornog okvira u Srbiji)

• autora Mr Vladimira Marića:
3. Nov Zakon o autorskom i srodnim pravima (prikaz Nacrta novog Zakona o autorskim i srodnim pravima, sa novim rešenjima koja su bitna za medije; on će značajno poboljšati položaj medija pred kolektivnim organizacijama, ukoliko bude usvojen u predloženom tekstu)

• autora Mr Jelene Surčulije:
4. Proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa u Republici Srbiji (prikaz usvojene Strategije za prelazak na digitalno emitovanje programa, koja predstvalja okvir za sprovođenje ovog važnog tranzicionog procesa za elektronske medije)

• Dokument Saveta Evrope (preuzet, uz odobrenje, sa sajta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope):
5. Indikatori za medije u demokratiji (Rezolucija i Preporuka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, usvojene 03. oktobra 2008, pod tim zajedničkim imenom; sadrži listu od 27 osnovnih principa, koja može poslužiti kao osnov za analizu stanja u medijima u državama članicama Evrope)

INTEGRALNU VERZIJU DVOJEZIČNE PUBLIKACIJE I možete preuzeti ovde

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs