Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

22. 09. 2009

TREĆI IZVEŠTAJ O PRAVNOM MONITORINGU MEDIJSKE SCENE U SRBIJI

 

usaidsrb
usaidsrb

 

 

ANEM predstavlja treći Izveštaj o pravnom monitoringu medijske scene u Srbiji za mesec avgust 2009. godine, koji je sproveo stručni tim advokatske kancelarije „Živković & Samardžić", u saradnji sa ANEMom. Monitoring predstavlja osnovnu aktivnost u okviru projekta „Pravni monitoring medijske scene u Srbiji i prateće promotivne aktivnosti", podržanog od strane USAIDa i IREXa Srbije.

I ovaj Izveštaj, kao i svi prethodni, ima za cilj da olakša uočavanje problematičnih pitanja i nedostataka medijske regulative i prakse, dajući smernice za njihovo rešavanje. Monitoringom su obuhvaćena ključna pitanja za medijski sektor: ostvarivanje prava na slobodu izražavanja; regulatorni okvir (implementacija postojećih zakona i usvajanje novih); rad državnih i drugih nadležnih organa i organizacija; odvijanje tranzicionih procesa privatizacije i digitalizacije. Niz konkretnih podataka, njihova stručna analiza i ekspertsko pravno mišljenje o stanju u medijima za posmatrani period, mogu poslužiti kao osnov za preduzimanje konkretnih mera za poboljšanje celokupnog okruženja za razvoj medija.

Sprovedeni monitoring u oblasti slobode izražavanja ukazuje da su i u posmatranom periodu zabeležene različite povrede slobode izražavanja. Tako, na primer, pojedinim novinarima je, suprotno propisima, bilo uskraćeno pravo na informacije o radu organa ili pristup određenim događajima i konferencijama za štampu, a indikativan je i slučaj onemogućavanja kablovske ditribucije programa jednom emiteru od strane distributera, koji treba da zamisli RRA. Monitoringom sudske prakse je zabeleženo donošenje presude u korist novinara, ali i interesantno menjanje stava jednog suda o sopstvenoj nadležnosti u novom slučaju, koji ima isti činjenični osnov kao i raniji predmet po kojem je taj sud postupao.

U oblasti implementacije zakona, data su posebna zapažanja koja se odnose na primenu Zakona o radiodifuziji, kroz aktivnosti RRA, kao i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kroz informacije koje je Poverenik za informacije od javnog značaja i  zaštitu podataka o ličnosti objavio u svom pregledu aktivnosti za mesec avgust 2009.

U posmatranom periodu, praćene su i promene u oblasti usvajanja novih zakona. Najznačajnije za medije je bilo usvajanje spornih izmena Zakona o javnom informisanju i donošenje Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji su bitno promenili regulatorni okvir za medije. Posebno je obrađen i predlog Zakona o tajnosti podataka, kao i Nacrt Zakona o nedozvoljenom objedinjavanju i javnosti medijskog vlasništva, jer oba mogu biti od uticaja na rad medija.

Monitoring rada nadležnih organa obuhvatio je i u ovom periodu praćenje aktivnosti regulatornih tela, državnih organa i kolektivnih organizacija za zaštitu autorskog i srodnih prava. Izveštaj sadrži niz prikupljenih podataka i činjenica, kao i njihovu stručnu analizu. Monitoring implementacije Vladinih interventnih mera za pomoć medijima u uslovima ekonomske krize, predstavlja važan deo ovog Izveštaja. Neobezbeđivanjem ostvarivanja, odnosno nedovoljnim ostvarivanjem tih mera, Vlada je dovela u pitanje i značaj i smisao svojih mera.

Procesi privatizacije i digitalizacije, kao važni tranzicioni medijski procesi i dalje zahtevaju posebno praćenje, zbog njihovog izuzetnog značaja za medije. Proces digitalizacije je, nakon usvajanja početnih akata, čini se, zastao i ostavio prostor za slobodno tumačenje i delovanje Javnog servisa mimo usvojenih planova i standarda, ali i propisa. Privatizacija medija je, nažalost, i dalje samo tema različitih skupova, ali ne i rada nadležnih organa, koji bi morali, bez odlaganja, da omoguće njen završetak.

Zaključak ovog Izveštaja sadrži ocenu stanja u medijima u Srbiji za posmatrani period, koja je rezultat ekspertske analize svih podataka, prikupljenih pravnim monitoringom najvažnijih aspekata medijske scene.

Treći Izveštaj o pravnom monitoringu, za avgust 2009, možete preuzeti ovde, u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole:

Sekcija SLOBODA IZRAŽAVANJA ovde
Sekcija MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH ZAKONA ovde
Sekcija MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA ovde
Sekcija MONITORING RADA REGULATORNIH TELA, DRŽAVNIH ORGANA I KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA ovde
Sekcija PROCES DIGITALIZACIJE ovde
Sekcija PROCES PRIVATIZACIJE ovde
Sekcija ZAKLJUČAK ovde
CEO IZVEŠTAJ možete preuzeti ovde

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs