Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

30. 11. 2014

PEDESET SEDMI MONITORING IZVESTAJ

Pravni monitoring medijske scene u Srbiji - Izveštaj za oktobar 2014

Sloboda izražavanja - Od pritisaka na novinare i medije, u ovom izveštaju analizirana su dva takva slučaja i to: krajnje netransparentno uskraćivanje akreditacije za praćenje vojne parade Мirоlјubu Мiјuškоviću, v.d. glаvnоg urеdnikа „Dnevnika", pravdanim navodnom negativnom bezbednosnom procenom; drugi slučaj su pritisci premijera i njegovih saradnika na Olju Bećković, autorku emisije „Utisak nedelje", o čemu je novinarka tokom ovog meseca javno govorila, na kom primeru autori ukazuju na tanku granicu između onoga što za političara može predstavljati privatnu komunikaciju ili kontakt sa novinarom, a za novinara nеprimеrеn uticај nа to kako uređuje ili vodi svoju autorsku emisiju. U okviru dela sudski postupci analizirana je odluka Višeg suda u Beogradu kojom je usvojena žalba Dušana Stojića, Nenada Nenkovića i Milorada Bošnjaka, koji su devedesetih godina prošlog veka izveštavali sa ratišta u bivšoj Jugoslaviji za „Večernje novosti", protiv rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu iz 2013. godine kojim je odbijen njihov optužni predlog podnet protiv Nadežde Gaće, Jelke Jovanović i Miomira Brkića, iz NUNS-a, zbog krivičnog dela lažno prijavljivanje.

Implementacija postojećih zakona - Zakon o javnom informisanju i medijima - povodom kršenja pretpostavke nevinosti glumca Gorana Jevtića od strane lista „Blic", autori ukazuju na sve češće nepoštovanje te zakonske i etičke novinarske obaveze u medijima, kao i na neadekvatna zakonska rešenja kojima se takvi slučajevi sankcionišu, a posebno se bave pitanjem jesu li navodi krivičnih prijava vest; autori takođe ističu najvažnije nalaze u redovnom godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, koji se odnose na situaciju u medijskom sektoru; autori obrađuju i pitanje raspodele budžetskih sredstava za javno informisanje na lokalnom nivou nakon donošenja novih medijskih zakona, polazeći od slučaja u Nišu; Zakon o elektronskim medijima - predmet analize je zakonsko rešenje po kom vlasnici mreža za distribuciju medijskih sadržaja mogu istovremeno da budu i pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga, a povodom isključenja B92 Info kanala iz аnаlоgnе kаblоvskе pоnudе SBB-a.

Donošenje novih zakona - Povodom izrade novog Zakona o oglašavanju, autori Izveštaja ukazuju da je državno oglašavanje u medijima jedno od pitanja koje bi trebalo regulisati tim novim zakonom.

Rad nadležnih organa - Autori Izveštaja bave se radom Regulatornog tela za elektronske medije (REM), konkretno Intеrprеtаtivnim sаоpštеnjеm Saveta REM-a u vеzi sа nаčinоm sprоvоđеnjа оdrеđеnih оdrеdаbа Zаkоnа о еlеktrоnskim mеdiјimа kоје urеđuјu аudiо-vizuеlnе kоmеrciјаlnе kоmunikаciје, kao i saopštenjem Saveta REM-a o konkretnom međunarodnom standardu kojim će se Regulator rukovoditi pri kontroli uјеdnаčеnosti nivоa tоnа svih prоgrаmskih sаdržаја. Saopštenjima se pojašnjava nаčin na koji ćе Regulator dо dоnоšеnjа odgovarajućeg pоdzаkоnskоg аktа primеnjivаti оdrеđеnе оdrеdbе Zаkоnа o elektronskim medijima, što je veoma bitno za funkcionisanje medija. Od državnih organa, predmet analize bio je rad Skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje i to procedura usvajanja izveštaja o radu Regulatornog tela za elektronske medije, kao i neodržavanje sednice Odbora na kojoj je trebalo da se raspravlja o slobodi medija. Zaključak je da Odbor svojim postupanjem u ovom periodu nije doprineo poboljšanju situacije u medijskom sektoru.

Proces digitalizacije - Autori Izveštaja ukazuju na probleme koje mediji i dalje imaju u procesu digitalizacije.

Proces privatizacije - Komentarišući saopštenja protivnika privatizacije iz medijskog sektora, autori Izveštaja ističu važnost okončanja privatizacije za rešavanje problema nedopuštenog uticaja na medije.

U Zaključku Izveštaja autori analiziraju medijsku situaciju u Srbiji u kontekstu redovnog godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije koji uključuje i nalaz o stanju u medijskom sektoru.

Pedeset sedmi Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić", u saradnji sa ANEM-om. Ovde ga možete preuzeti, u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole.

crd logo
logo crd
logo crd
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala organizacija Civil Rights Defenders.

 

 

Izneti stavovi u ovom Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Civil Rights Defenders-a.  

fod logo
logo fod
logo fod
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

 

 

Izneti stavovi u ovom Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.  

I SLOBODA IZRAŽAVANJA
II MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH PROPISA
III MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA
IV MONITORING RADA REGULATORNIH TELA, DRŽAVNIH ORGANA I KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA
V PROCES DIGITALIZACIJE
VI PROCES PRIVATIZACIJE
VII ZAKLJUČAK
Ovde preuzmite CEO MONITORING IZVEŠTAJ br. 57

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs