Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

24. 12. 2014

ANEMOVA MONITORING PUBLIKACIJA XI

MP XI
MP XI
 

 

 

 

Jedanaesti broj specijalizovane publikacije ANEM-a „Pravni monitoring medijske scene u Srbiji"

 

 

 

I ovaj broj Monitoring Publikacije ANEM-a sadrži tekstove koji nude ekspertska objašnjenja važnih medijskih pitanja i mogu doprineti njihovom boljem razumevanju.

Sadržaj Monitoring Publikacije XI:

  • Uvod (sa sumiranim rezultatima pravnog monitoringa medijske scene u Srbiji u 2014. godini i kratkim prikazom sadržaja Publikacije);

četiri stručna autorska teksta:

  • Zašto i kakva Strategija razvoja medijske usluge radija i audio-vizuelnih medijskih usluga nam je potrebna - autor: Miloš Stojković, advokatska kancelarija „Živković&Samardžić" iz Beograda (osnovi za donošenje Strategije i njena svrha; smisao i domašaj analize tržišta u oblasti medija, kao osnova Strategije; Strategija kao temelj regulacije sektora)
  • Cеnzurа i аutоcеnzurа u srpskim medijima - autor: Slobodan Kremenjak, advokat (ima li cenzure i autocenzure u srpskim medijima; „chilling effect" u medijskoj sferi i njegovi uzroci; šta je potrebno za popravljanje opšteg stanja na srpskoj medijskoj sceni);
  • Transparentnost vlasništva u medijima - neophodno, da li i dovoljno? - autor: Davor Glavaš, medijski ekspert (zašto je važna transparentnost vlasništva u medijima, posebno u zemljama „u tranziciji"; zašto je potrebno i kako taj pojam redefinisati; koje su druge mere, pored transparentnosti vlasništva, potrebne kao pokazatelji nezavisnosti medija);
  • Proces digitalizacije u Republici Srbiji - autorke: prof. dr Irini Reljin i Milena Jocić Tanasković, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (mreža za digitalno terestričko emitovanje televizijskog signala; prijem digitalnog televizijskog signala; trenutno stanje mreže ETV-a; obaveze regionalnih i lokalnih emitera u procesu digitalizacije)

i peti tekst:

  • Evropski sud za ljudska prava - Informatori o praksi Suda (izvodi iz Informatora dostupnih na web sajtu tog suda) - kratak prikaz dve presude ovog suda iz Informatora br. 176 (jul 2014), koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: prva je doneta u predmetu A.B. protiv Švajcarske - predstavka novinara povodom osude zbog objavljivanja poverljivog materijala u vezi sa tekućom istragom, gde je Sud ustanovio povredu slobode izražavanja podnosioca predstavke; druga je doneta u predmetu Axel Springer AG protiv Nemačke (br. 2) - predstavka izdavača novina povodom sudske zabrane protiv novina radi sprečavanja daljeg objavljivanja članka koji se odnosi na bivšeg kancelara - Sud je našao da je u pitanju povreda slobode izražavanja podnosioca predstavke.

Monitoring Publikacija XI dostupna je na kraju ove strane.

 

logo crd
logo crd
logo crd
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala organizacija Civil Rights Defenders.

 

 

Izneti stavovi u ovoj Publikaciji pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Civil Rights Defenders-a.

logo fod
logo fod
logo fod
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

 

 

Izneti stavovi u ovoj Publikaciji pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. 

Integralnu verziju dvojezične Monitoring Publikacije XI možete preuzeti ovde.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs