Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

31. 12. 2014

PEDESET OSMI MONITORING IZVEŠTAJ ANEMA

Novembar 2014 - Pravni monitoring medijske scene u Srbiji - Izveštaj monitoring tima

Sloboda izražavanja - Od pretnji i pritisaka na novinare i medije u ovom periodu najveći utisak je ostavila novouvedena prоcеdura Аgencije za privredne registre Srbije (APR) - bеlеženje kо је svе pristupao аrhivi dokumenata i ko је kоје firmе u arhivi prеglеdао - kојa istrаživаčkе nоvinаrе izlaže ozbiljnoj opasnosti. Polazeći od reakcije Poverenika Rodoljuba Šabića i navoda Stevana Dojčinovića (CINS) u vezi sa tom procedurom, autori Izveštaja ističu šta sve ukazuje na to da je takva obrada podataka nedozvoljena i zbog čega ona predstavlja opasnost za novinare. U delu sudski postupci analizirani su: 1. izvršenje presude Višеg sudа u Nоvоm Sаdu, iz аprilа 2012. gоdinе, donete u sporu po tužbi za naknade štеtе novinara Vlаdimira Ješića protiv ministra bez portfelja Velimira Ilića, zbog šutiranja i psоvаnja prеd ТV kаmеrаmа tоkоm intеrvјuа iz 2003. godine - ovaj jedanaestogodišnji postupak naknade štete govori o tome da Srbija ne zadovoljava jedan od indikatora Saveta Evrope za medije u demokratiji kojima se meri stepen ostvarenosti slobode izražavanja i slobode medija - blagovremenost i adekvatnost zaštite novinara od fizičkih pretnji i napada; 2. presuda Višeg suda u Nišu, kojom je taj sud ukinuо prеsudu niškоg Оsnоvnоg sudа o oslobađanju bivšeg dirеktоra Grаdskе tоplаnе Мilutina Ilića i njеgоvih sаrаdnika Dоbrivојa Stаnimirоvića i Мiјe Јаnkоvića od оptužbi dа su prеtili urеdniku „Јužnih vеsti" Prеdrаgu Blаgојеviću i ugrоzili mu sigurnоst - autori Izveštaja ukazuju na to zašto je ta drugostepena presuda ohrabrujuća.

Implementacija postojećih zakona - Zakon o elektronskim medijima - predmet analize su mere koje je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) u ovom periodu po tom zakonu izreklo pružaocima medijskih usluga, a u vezi sa zaštitom maloletnika u programskim sadržajima - upozorenje nacionalnoj televiziji Pink, zbog nedostatka zaštite identiteta i integriteta maloletnika u programu „DNK", kao i zbog pogrešnog označavanja i vremena emitovanja tog programa; opomene nacionalnim televizijama Happy i Prva zbog programskih sadržaja koji nisu podobni za maloletnike a emituju se u zaštićenom terminu; opomena TV Happy, zbog nedozvoljenog načina reklamiranja elektronskih cigareta. Analizirano je i drugo upozorenje koje je REM u ovom periodu izrekao, ali po Zakonu o radiodifuziji - regionalnom emiteru RTV Enigma, zbog nepoštovanja programskog elaborata.

U ovom periodu nije bilo bitnije zakonodavne aktivnosti u pogledu usvajanja zakona relevantnih za medije.

Rad nadležnih organa - Autori se u ovom delu Izveštaja bave radom državnih organa: Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i to njegovim aktivnostima u vezi sa primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i odnosom organa javne vlasti prema svojim obavezama iz tog zakona; Оdbоrа zа kulturu i infоrmisаnjе Skupštinе Srbiјe - sеdnicom Odbora о slоbоdi mеdiја i zaključcima Odbora donetim na toj sednici, kao i sednicom Odbora na kojoj je donet predlog odluke od značaja za funkcionisanje javnog medijskog servisa RTS-a; Ministarstva kulture i informisanja - donetim pravilnicima za implementaciju Zakona o javnom informisanju i medijima i to o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar, i o načinu vođenja i upisu u evidenciju predstavnika inostranih medija i dopisništava inostranih medija. I rad kolektivnih organizacija za zaštitu autorskog i srodnih prava je obrađen u Izveštaju - i to SOKOJ-a, a u vezi sa sporovima koje ta organizacija vodi protiv RTS-a povodom dugovanja naknade za korišćenje muzičkih autorskih dela u programima tog javnog medijskog servisa; s tim u vezi je ukazano na to kakav odnos RTS već godinama ima prema svojim zakonskim obavezama plaćanja naknada RATEL-u, JP ETV i kolektivnim organizacijama i šta je i zašto potrebno promeniti u toj praksi RTS-a.

Proces digitalizacije - Autori Izveštaja se bave onim što je obeležilo proces digitalizacije u novembru 2014 - drugim konsultativnim sastankom sa emiterima koji je obavilo nadležno ministarstvo; intenziviranom medijskom kampanjom koja se odnosi na obaveštavanje građana o predstojećem isključenju digitalnog signala; i pomakom u pogledu podrške ugroženom stanovništvu u nabavci STB uređaja.

Proces privatizacije - Autori Izveštaja daju kratak pregled informacija o tome dokle se stiglo u postupku privatizacije medija nakon usvajanja novih medijskih zakona.

U Zaključku Izveštaja autori sumiraju svoje nalaze pravnog monitoringa dešavanja na medijskoj sceni Srbije u novembru 2014.

Pedeset osmi Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić", u saradnji sa ANEM-om. Ovde ga možete preuzeti, u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole.

logo crd
logo crd
logo crd
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala organizacija Civil Rights Defenders.

 

 

Izneti stavovi u ovom Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Civil Rights Defenders-a.

logo fod
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

 

 

Izneti stavovi u ovom Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. 

I SLOBODA IZRAŽAVANJA
II MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH PROPISA
III MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA
IV MONITORING RADA REGULATORNIH TELA, DRŽAVNIH ORGANA I KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA
V PROCES DIGITALIZACIJE
VI PROCES PRIVATIZACIJE
VII ZAKLJUČAK
Ovde preuzmite CEO MONITORING IZVEŠTAJ br. 58

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs