Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

28. 01. 2015

59. MONITORING IZVEŠTAJ ANEMA

Medijska scena Srbije u decembru 2014 - Izveštaj monitoring tima

Sloboda izražavanja - Izveštaj obrađuje dva slučaja u delu koji se bavi pretnjama i pritiscima, i to dopis dve rеprеzеntаtivnе sindikаlnе оrgаnizаciје u Spеciјаlnој bоlnici zа nеspеcifičnе plućnе bоlеsti u Sоkоbаnji, dоstаvlјеn rukovodstvu RТS-а, u kome su proglasili urеdnicu niškоg dоpisništvа RТS-а Drаgаnu Sоtirоvski personom non grata u tој ustаnоvi, kao i odluku JP Informativni Centar Odžaci, kojom je nоvinаr Rаdоslаv Меdić proglašen tеhnоlоškim viškom u Rаdiо Оdžаcima. Ono što je specifično u ova dva slučaja jeste da je Drаgаnа Sоtirоvski proglašena personom non grata nakon gоdinu dаnа istrаživanja zlоupоtrеba dirеktоrkе Spеciјаlnе bоlnicе Ljilјаnе Isаkоvić, kоrupciјe, mоbinga, nеpоtizma i drugih nеprаvilnоsti u ovoj ustanovi, kao i da je pre reagovanja sindikata bila izložena pretnjama i pritiscima, a da je Rаdоslаv Меdić otkaz dobio posle 30 gоdinа rada, nakon što je prethodno bio premešten na slabije plaćeno mesto novinara reportera, i što mu je usmeno bilo zabranjeno izveštavanje sa političkih skupova, kako su mediji preneli zbog prenošenja infоrmаciјa sа kоnfеrеnciје zа štampu Demokratske stranke o protivljenju demokrata odluci opštinskih vlasti da se Hеmiјska industriјa „Hipol" oslobodi plaćanja ekološke takse, što je za opštinu gubitak od oko dva miliona dinara na godišnjem nivou.

Autori izveštaja ukazuju da uređivačka autonomija medija nesumnjivo podrazumeva i autonomnu odluku o tome koji novinar unutar redakcije o kom konkretnom događaju izveštava, te da je neprihvatljivo da javne ustanove, o kojima javnost svakako ima interes da bude informisana, prave spiskove podobnih ili nepodobnih novinara da o takvim ustanovama izveštavaju.

Autori takođe ukazuju da bi mediji morali biti forum za slobodnu razmenu informacija i sučeljavanje tvrdnji predstavnika lokalne vlasti i opozicije o pitanjima od značaja za život zajednice, te da posao novinara i medija nikako ne može biti da prećute kritiku vlasti ako vlast na tu kritiku ne odgovara i ne demantuje činjenične navode koji je potkrepljuju, kako bi izveštavali „uravnoteženo i nepristrasno".

U delu izveštaja koji se odnosi na sudske postupke analizira se presuda Apelacionog suda u Beogradu kojom je preinačena presuda Višeg suda u Beogradu i odbijen tužbeni zahtev u slučaju po tužbi Мiće Јоvаnоvića, vlаsnika i bivšeg rеktоra Univеrzitеtа Меgаtrеnd protiv izdavača, urednika i novinara magazina „Svedok". Autori izveštaja pohvalili su odluku Аpеlаciоnog suda da nаvоde spоrnоg tеkstа koji su tužbom bili kvalifikovani kao „nеistinite i nеprоvеrеne infоrmаciјe" okarakteriše kao „sаtirične i šаlјive kоmеntаre, lični stаv i kritičkо mišlјеnjе аutоrа tеkstа", i u tom smislu tužbeni zahtev odbiju.

Implementacija postojećih zakona - Zakon o elektronskim medijima - predmet analize su nacrti tri pravilnika o kojima je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) otvorilo javnu raspravu, i to Nacrta Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje liste najvažnijih događaja i ostvarivanju prava na pristup tim događajima, Pravilnika o zaštiti prava i interesa maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga i Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga. U analizi se posebno ističe da je ovo prvi put, još otkako u Srbiji postoji i funkcioniše nezavisno regulatorno telo za radiodifuziju, odnosno sada za elektronske medije, da se o sadržaju nekog opšteg akta tog tela vodi javna rasprava. Već i sama ta činjenica ocenjena je kao doprinos novog Zakona o elektronskim medijima transparentnosti regulacije u sektoru elektronskih medija.

U ovom periodu nije bilo bitnije zakonodavne aktivnosti u pogledu usvajanja zakona relevantnih za medije.

Rad nadležnih organa - Autori se u ovom delu Izveštaja bave radom državnih organa: Republičke agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), koja je u decembru objavila novi spisak piratskih radio i TV stanica koje neovlašćeno (bez dozvole) emituju radio ili televizijski program; Ministarstva kulture i informisanja - analiziraju se najave Saše Mirkovića, državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja zaduženog za medije, iznete na seminaru ANEM-a o implementaciji medijskih zakona, koji je održan 25. decembra 2014. godine, vezane za najbitnije aktivnosti Ministarstva koje se odnose na primenu novih medijskih zakona; Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - u izveštaju se analizira odustvo transparentnosti u radu državnih organa vezanom za velike infrastrukturne projekte, kao što su „Južni tok", ili „Beograd na vodi", ali i problemi Poverenika u implementaciji Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nakon uvođenja notarijata u Srbiju i dileme koja se javila o tome da li su i javni beležnici obveznici tog Zakona.

Proces digitalizacije - Autori Izveštaja se bave onim što je obeležilo proces digitalizacije u decembru 2014. godine, a posebno objavljenim cenovnikom JP ETV za usluge digitalnog emitovanja. Posebno se analiziraju u cenovniku predviđeni popusti, kao i kome će oni pogodovati na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Proces privatizacije - Autori Izveštaja daju kratak pregled informacija o tome dokle se stiglo u postupku privatizacije medija nakon usvajanja novih medijskih zakona, a posebno se analiziraju i specifičnosti koje su posledica paralelne primene i propisa iz oblasti privatizacije i odredaba medijskih zakona.

U Zaključku izveštaja autori sumiraju svoje nalaze pravnog monitoringa dešavanja na medijskoj sceni Srbije u decembru 2014.

Pedeset deveti Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić", u saradnji sa ANEM-om. Ovde ga možete preuzeti, u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole.

 

logo crd
logo crd
logo crd
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala organizacija Civil Rights Defenders.

 

 

Izneti stavovi u ovom Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Civil Rights Defenders-a.

logo fod
logo fod
logo fod
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

 

 

Izneti stavovi u ovom Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. 

I SLOBODA IZRAŽAVANJA
II MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH PROPISA
III MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA
IV MONITORING RADA REGULATORNIH TELA, DRŽAVNIH ORGANA I KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNI
V PROCES DIGITALIZACIJE
VI PROCES PRIVATIZACIJE
VII ZAKLJUČAK
Ovde preuzmite CEO MONITORING IZVEŠTAJ br. 59

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs