Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Produkcija  /  Projekat "Insajder na lokalu"

14. 07. 2017

Osma emisija: Javna preduzeća, tajne zloupotrebe, epilog

insajder slika
insajder slika
Lokalna javna preduzeća u Srbiji godišnje dobiju više od 200 miliona evra iz budžeta građana. Istraživanje novinara ANEM-a i Insajdera pokazalo je da je višegodišnja praksa podele preduzeća kao partijskog plena dovela do niza zloupotreba javnih resursa.

Samo tokom 2016 godine lokalnim samoupravama koje posluju na ivici bankrota iz budžetske rezerve dodeljeno je više od 2,5 milijarde dinara. Analiza Fiskalnog saveta pokazuje da se gubitaško i neodgovorno poslovanje pokriva novcem svih građana, a da za to ne postoje jasni kriterijumi.

Istovremeno, neodgovorno ponašanje čelnika lokalnih samouprava po pravilu prolazi nekaženjeno, a stanje se ne menja ni kada nezavisne institucije kao što je Državna revizorska institucija ili Fiskalni savet ukažu na probleme.

Umesto da se ogovorni procesuiraju ili smene, država već godinama problem rešava tako što vanredno iz budžeta svih građana Srbije pokriva troškove lokala, plate radnicima ili troškove za struju školama.

Kako su problemi ovakvih lokalnih javnih preduzeća postali trošak za sve građane gledajte u poslednjoj emisiji Insajder na lokalu - Javna preduzeća, tajne zloupotrebe EPILOG.

Insajder sl 2
Insajder sl 2
Insajder sl 2
 

eu logo
eu logo
Serijal je realizovan u okviru projekta ANEM-a i Insajder produkcije doo „Insajder na lokalu" koji finansira Evropska unija kroz „Medijski program 2014". Stavovi izneti u ovom serijalu su isključivo odgovornost ANEM-a i Insajder produkcije i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenje Evropske unije.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs