Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

21. 08. 2008

Nacrt Zakona o koncentraciji medijskog vlasništva: poslednji momenat da se spreče još jedne izmene medijskog zakona neposredno pred usvajanje

Jedna od negativnih posledica liberalizacije medijskog tržišta je koncentracija vlasništva nad medijima. Ovaj globalni fenomen ima svoje odraze čak i na malom tržištu kakva ...

[detaljnije]

21. 08. 2008

Privatizacija i mediji

U toku 2008. godine, ANEM je inicirao i održao nekoliko sastanaka s organima vlasti, institucijama za zaštitu ljudskih prava i predstavnicima domaćih i međunarodnih organizacija ...

[detaljnije]

18. 08. 2008

SARADNJA ANEM-A SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG SEKTORA - RAD GRUPE ZA REFORMU MEDIJSKOG SEKTORA

Grupa za reformu medijskog sektora, koju čine predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Asocijacije nezavisnih lokalnih štampanih medija Lokal Press i ANEM-a ...

[detaljnije]

05. 06. 2008

Uloga medijskih udruženja u završnici tranzicije

Saša Mirković, predsednik ANEM-aPotrebno je je još mnogo raditi na daljem razvijanju i propagiranju ideje korporativne društvene odgovornosti koja je još uvek u začetku na ...

[detaljnije]

27. 07. 2006

ANEM-ov komentari i preporuke na amandmane na Zakon o radio-difuziji koje je Ministarstvo kulture uputilo stručnoj javnosti

Beograd, 27.jul 2006. - Uvereni da svaka promena zakona kojim se reguliše izuzetno osetljiva oblast slobode izražavanja nužno zahteva krajnje odmereno postupanje i konsultacije ...

[detaljnije]

06. 02. 2000

Amandmani na nacrt Zakona o radiodifuziji

čl.83Iza stava 5 ovog člana dodati nov stav koji glasi: Radio i ili televizijskim stanicama lokalnih ili regionalnih zajednica pripada 10% prihoda ostvraneog naplatom pretplate ...

[detaljnije]

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs