ANEM proizvodi i distribuira radijske i televizijske programe za potrebe svojih članica u cilju unapređenja kvaliteta njihovih programa, prevashodno informativnih i dokumentarnih programa koji pokreću važne društvene teme, a izrađeni su u najboljoj tradiciji modernog novinarskog izraza u elektronskim medijima i metoda istraživačkog novinarskog rada.

Produkcija ANEM-a je stoga usmerena pre svega ka lokalnim emiterima i prilagođena je njihovim potrebama i načinu rada u cilju unapređenja programskih, tehničkih i produkcionih standarda profesije u programskim segmentima koji doprinose boljem informisanju građana o bitnim i svakodnevnim društvenim pitanjima, koji razvijaju ulogu medija kao aktivnog činioca u životu lokalne sredine i šire, i koji, konačno, razvijaju demokratske kapacitete društva i građana pokretanjem široke društvene rasprave o određenim temama. 

ANEM se trudi da razvije i produkcione kapacitete svojih članica i da podstakne samostalnu proizvodnju kvalitetnih programa i njihovu razmenu.

Za realizaciju svojih projekata ANEM okuplja vrhunske profesionalce iz poznatih domaćih medija - novinare, urednike, dopisnike, tonske tehničare, snimatelje i montažere, ali takođe angažuje i mlade neafirmisane saradnike sa autentičnim izrazom.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs