ANEM Trening centar se zalaže za edukaciju svih zaposlenih kadrova u elektronskim medijima na teritoriji Srbije i za profesionalni rad elektronskih medija. ANEM Trening Centar se zalaže za poštovanje Etičkog kodeksa novinarstva i primenjivanje njegovih principa u praksi, kao i za uvođenje savremenih svetskih standarda u svakodnevni rad elektronskih medija.

ANEM Trening centar je po poznavanju prilika u sferi elektronskih medija, posebno lokalnih i regionalnih medija i uvidu u njihove specifične potrebe jedinstvena edukativna ustanova ovakvog tipa na domaćem tržištu. Kursevi, treninzi i seminari Trening centra nastali su kao rezultat izučavanja domaćeg tržišta i potreba medija, kao i proučavanja savremenih svetskih trendova i tehnologija u radu. ANEM Trening centar osmišljava kurseve, vodeći računa da ne prihvata gotova nametnuta rešenja, već ih prilagođava lokalnim prilikama i testira njihovu održivost na lokalnom tržištu.

Danas, nakon šest godina rada, kapaciteti ANEM-ovog Trening centra rade u okviru preduzeća A-MEDIA, u okviru kojeg se nalazi učionica za rad 8 - 10 polaznika sa potrebnom opremom za izvođenje svih vrsta kurseva za elektronske medije, radijski studio sa montažnim jedinicama koji je na raspolaganju polaznicima i televizijska oprema.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs