Home  /  Medijska scena  /  Istraživanja

12. 07. 2011

Novinarstvo u Srbiji: strah, pritisci i male plate

Beograd, 12.07.2011. (Danas) - „Skoro 60% novinara u Srbiji strahuje od gubitka posla, dok bi više od 20% njih napustilo novinarstvo čim im se ukaže prilika za bolji posao", beogradski dnevni list „Danas" prenosi rezultate istraživanja o stanju novinarske profesije u Srbiji, objavljenog 25. juna 2011, koje je sproveo istraživački tim Centra za medije i medijska istraživanja Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu.

"Foto robot prosečnog novinara u Srbiji je osoba koja mnogo radi, nema radno vreme, malo zarađuje ili ima neredovna primanja, pod stresom je, zabrinuta za svoju budućnost i izložena pritiscima", rekao je profesor FPN Miroljub Radojković na predstavljanju izveštaja pod nazivom „Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva".

Rezultati istraživanja pokazuju i da 60% ispitanih novinara redovno prima platu, a 40% ispitanika zarađuje više od republičkog proseka, prenosi „Danas".

Skoro 12% ispitanika zarađuje manje od 20.000 dinara (oko 200 EUR) mesečno, 60% mesečno prima između 20.000 i 50.000 dinara (200-500 EUR), a nešto više od 23% ispitanika zarađuje više od 50.000 mesečno (oko 500 EUR).

Među nalazima je i podatak da više od 30% ispitanih novinara ili ne poznaje novinarski kodeks ili ga se ne pridržava. dok samo nepunih 2% poštuje novinarsku etiku i pridržava se novinarskog kodeksa.

„Kao osnovne probleme profesije novinari su naveli nepovoljan ekonomski položaj, veoma loš kvalitet medijskog sadržaja, ali i jak pritisak i gubitak novinarske autonomije", prenosi „Danas" i navodi ocenu prof. Snježane  Milivojević sa FPN, koja je rukovodila istraživanjem, da problem predstavlja to što u Srbiji nema pouzdanih podataka o broju ljudi koji rade u medijima, kao ni pouzdanih podataka o medijskom vlasništvu.

„Najveći problemi medija u Srbiji su nekvalitetno novinarstvo, dominacija senzacionalizma i tabloidnog novinarstva, jak politički pritisak i odsustvo medijske autonomije", rečeno je na predstavljanju izveštaja, dok su „najveći problemi novinarske profesije u Srbiji slabe plate, nizak stepen profesionalizma, i nedovoljno poštovanje novinarske etike".
Na predstavljanju izveštaja je napomenuto i da novinarstvo u Srbiji nema odgovarajuće resurse kojima bi odgovorilo na tekuće tehnološke, ekonomske i socijalne izazove koji donose korenite promene profesiji.

Istraživački tim činili su prof.dr Snježana Milivojević, prof.dr Miroljub Radojković, mr Maja Raković, mr Ana Milojević, mr Aleksandra Ugrinić i mr Marijana Matović.

Pretpostavka istraživanja je bila da je novinarska profesija na bitnoj prekretnici, a cilj je bio istražiti „društvene, ekonomske i tehnološke odlike novinarske zajednice u Srbiji", kao i da „odgovori na izazove sa kojima se profesija suočava u uslovima globalnih medijskih promena i domaćih tranzicionih procesa", navodi se u izveštaju sa predstavljanja istraživanja.

Istraživanje je rađeno na uzorku od 260 novinara i 50 vlasnika medija u Srbiji koji su birani po socio-demografskom uzorku, a realizovano je u periodu od jula 2010. do juna 2011.godine.
Istraživanje „Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva" je sprovedeno u okviru Regionalnog programa podrške istraživanjima na Zapadnom Balkanu (RRPP) koji vodi Univerzitet u Friburu, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Rezultate istraživanja možete preuzeti sa sajta FPN.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs