Home  /  Medijska scena  /  Istraživanja

07. 02. 2014

Istraživanje o medijskom integritetu: Srbija

Pravila o transparentnosti za medije u Srbiji su minimalna. Svi mediji moraju da se registruju u Registar medija, koji drži Agencija za privredne registre, i da navedu samo iznos osnivačkog kapitala. Elektronski mediji moraju da prijave vlasničku strukturu regulatoru, ali samo kroz učešće u vlasništvu i imena pojedinaca i pravnih lica. Od medija se ne zahtevaju finansijski izveštaji. Oni podnose godišnje finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre kao i ostala preduzeća, bez podataka o vrsti i izvorima prihoda, tiražima ili veličini publike.
 

Ključne informacije o medijima - njihovo pravo vlasništvo, poslovni uspeh, vrsta i izvori prihoda itd - nisu javno dostupne. Sve ove informacije se smatraju poslovnom tajnom. Pojedinačni vlasnici iza registrovanih pravnih lica su nepoznati, pogotovo ako pravna lica dolaze iz off-shore zona. Podaci u Registru medija i Registru dozvola za elektronske medije dostupni su na sajtovima, ali su nekompletni i neprecizni.

Javni servisi nemaju poseban tretman. Njihova jedina obaveza je da podnesu finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre, kao i ostali mediji i kao sve druge poslovne kompanije. Kako su javni servisi u državnom vlasništvu, oni podležu godišnjoj finansijskoj kontroli od strane Državne revizorske institucije, kao i sve druge kompanije u državnom vlasništvu.

Vrlo malo podataka je dostupno o republičkom javnom servisu RTS i pokrajinskom javnom servisu RTV. Njihovi godišnji finansijski izveštaji pokazuju samo broj zaposlenih i ukupne sume prihoda i rashoda. Nema transparentnosti u pogledu strukture prihoda i rashoda, zajmova i dugova, finansijskih ugovora, plaćanja pretplate, investicija u produkciju programa, plata novinara, ili odlučivanja po pitanju programa i poslovnih operacija. U periodu 2008-2010, RTS je odbio da se odazove na osam naloga Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da obelodani podatke o svojim poslovnim operacijama. Generalni direktor RTS-a je radije plaćao kazne zbog nepoštovanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nego da obelodani finansijske dokumente.

Pravila o transparentnosti za medijskog regulatora formalno postoje u Srbiji. Zakon o elektronskim medijiima obavezuje Republičku radiodifuznu agenciju, tojest njen Savet, da svoj rad učini javnim. Međutim, Agenciji je njenim statutom dozvoljeno da odluči o načinu na koji će to učiniti. Njena jedina obaveza nametnuta spolja je da objavi godišnji izveštaj o svom radu, kao sva druga državna tela. Nedovoljna transparentnost rada Republičke radiodifuzne agencije (RRA) je glavni uzrok snažnih i rasprostranjenih sumnji u njenu nezavisnost, koje su prisutne u medijskoj zajednici i široj javnosti od njenog osnivanja. Iako je poslednjih godina dostupnost podataka o radu RRA povećana - svi akti i odluke Saveta su dostupni na web sajtu RRA - način na koji Savet donosi odluke nije dovoljno transparentan.

Pravila o sprečavanju medijske koncentracije delimično postoje u Srbiji. Posebna pravila o sprečavanju medijske koncentracije tiču se samo elektronskih medija. Ona su prilično opšta i neelaborirana. Nema efikasne provere medijske koncentracije. Zbog nedostatka transparentnosti medijskog vlasništva, nepostojećih (štampani mediji) ili previše opštih pravila o nelegalnoj koncentraciji (elektronski mediji) i nedostatka metodologije za kontrolu, nisu sprovedene nikakve mere za njeno sprečavanje. Elektronski mediji su dužni da dokažu da poštuju pravila o sprečavanju medijske koncentracije i da izveste o izmenama u vlasničkoj strukturi. Veruje se da je RRA odobrila nekoliko sumnjivih promena u vlasničkoj strukturi nacionalnih emitera. Veliki medijski vlasnici aktivno su opstruirali dva nedavna pokušaja (2008, 2009) da se donese nova anti-monopolska regulativa.

Više u Pregledu de jure vs. de facto situacije u Srbiji ovde.


Izvor: South East European Media Observatory
http://mediaobservatory.net/

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs