Home  /  Medijska scena  /  Istraživanja

01. 04. 2014

Objavljeno istraživanje o prikrivenoj kontroli medija u Srbiji

Beograd, 1.4.2014. - Istraživanje pod naslovom „Prikrivena kontrola - ugrožavanje medija u Srbiji" objavila je Svetska asocijacija novina i novinskih izdavača (WAN-IFRA) u saradnji sa Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN).

Izveštaj, čiji je glavni istraživač dr Jovanka Matić, opisuje mehanizme "prikrivene kontrole" koji ugrožavaju prava građana Srbije na slobodno i nezavisno informisanje i ujedno daje preporuke kojima bi se prekinula ova nedemokratska praksa.

Važni zaključci istraživanja su sledeći:

  • Procene su da država učestvuje sa 23 do 40% realne vrednosti ukupnog marketinškog tržišta.
  • Direktne subvencije koje država daje medijima u svom vlasništvu ozbiljno narušavaju slobodnu konkurenciju na tržištu.
  • Državno oglašavanje je arbitrarno i netransparentno i lako se pretvara u mehanizam političkog pritiska na medije.
  • Državna pomoć medijima treba da se pomeri na finansiranje projekata, posebno na sufinansiranje informativnih sadržaja.
  • Izmene zakona o oglašavanju treba da uključe kazne za državne organe i funkcionere koji krše zabranu korišćenja javnih fondova za promociju individualnih ili posebnih političkih interesa.

Partnerska organizacija na projektu je Centar za međunarodnu medijsku pomoć (Center for International Media Assistance - CIMA), a projekat su podržale Fondacije otvoreno društvo (Open Society Foundations).

Izveštaj na srpskom jeziku možete preuzeti ovde.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs