ANEM Trening centar počeo je sa radom 1.11.2000. godine. Formiran je s ciljem da omogući edukaciju svih kadrova u elektronskim medijima. U prvoj fazi funkcionisanja, ANEM-ov plan rada sastojao se od osnovnih kurseva iz novinarstva, digitalne montaže, marketinga, tonske tehnike i upotrebe kompjutera. Ovakvo opredeljenje bilo je rezultat dugogodišnjeg zanemarivanja obrazovanja novinara i zaposlenih u elektronskim medijima.  Gotovo se uopšte nije vodilo računa o profesionalnoj obuci kadrova u radio stanicama, o profilu zaposlenih, o najnovijim kretanjima u elektronskim medijima u svetu.

Uz pomoć donatora, pre svega IREX-a, osposobljene su učionice za održavanje svih vrsta kurseva za zaposlene u elektronskim medijima, pre svega, radio stanicama.

Nakon šest meseci rada zasnovanog na osnovnim kursevima, ANEM Trening centar je proširio svoju ponudu, pa su uvedeni i kursevi iz istraživačkog novinarstva, izveštavanje o različitostima, izveštavanje putem kompjutera, kurs o tome kako napraviti radio reklamu i kurs iz oblasti menadžmenta. Tokom 2004. uveden je i kurs za radio voditelje, a tokom ove i naredne godine krenuli su i kursevi za televizijske novinare, kamermane i montažere.

Svi zaposleni u radio stanicama članicama ANEM-a morali su najpre da prođu osnovne kurseve kako bi mogli da učestvuju i na višim.

Trening centar je uključen u proces tranzicije novinarstva u Srbiji, posebno na planu edukacije novinara. U tom kontekstu uspostavljena je saradnja sa Medija centrom i sa Fakultetom političkih nauka u Beogradu - Odsekom za novinarstvo sa kojim je Trening centar organizovao kurseve za studente Fakulteta, kao pripremu za rad u redakciji.

Poštujuci opredeljenje da ne bude organizacija za edukaciju zatvorenog tipa, ANEM Trening centar je uspostavio saradnju i sa državnim medijima i edukovao veliki broj polaznika sa državnog radija.

ANEM Trening centar učestvovao je i u radu Letnje škole novinarstva u Kotoru koja je, u organizaciji IREX-a, u kontinuitetu radila od 2000. - 2004. tokom letnjeg perioda.

Danas, nakon šest godina rada, kapaciteti ANEM-ovog Trening centra rade u okviru preduzeća A-MEDIA, u okviru kojeg se nalazi učionica za rad 8 - 10 polaznika sa potrebnom opremom za izvođenje svih vrsta kurseva za elektronske medije, radijski studio sa montažnim jedinicama koji je na raspolaganju polaznicima i televizijska oprema.

Od početka rada, realizaciju kurseva finansirao je veliki broj donatora iz Evrope i Amerike (navedenih po abecednom redu):

 • Austrijska vlada
 • Evropska unija
 • Fond za otvoreno društvo
 • FRESTA
 • IREX ProMedia
 • MDLF
 • Medienhilfe
 • Norveška narodna pomoć
 • OEBS
 • Press Now
 • Savet Evrope
 • Švedski helsinški komitet

Trening centar je sarađivao i sa:

 • Evropskim centrom za novinarstvo u elektronskim medijima, Beograd
 • Medija centrom, Beograd
 • Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, Beograd
 • Fakultetom političkih nauka - odsek novinarstvo, Univerzitet u Beogradu
 • Tomson fondacijom, London
 • Institutom za različitosti u medijima, London
 • Evropskim institutom za medije, Dizeldorf
 • Razvojnim medijskim fondom za kredite (MDLF), Prag
 • Mrežom za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope (SEENPM), Budimpešta

Kursevi:

Istraživačko novinarstvo

Menadžment televizijske redakcije - radionica

Marketing medija i marketing na medijima

Kurs izveštavanja uz pomoć kompjutera

Kurs TV novinarstvo

Kurs za menadžment

Kurs za reklame

Kursevi za radijske voditelje

Kursevi za radio novinare

Kurs za tehničare

Kurs za digitalnu montažu

Kurs za rad na kompjuteru

Kursevi iz marketinga

Izveštaji:

Izveštaj o radu anem trening centra, jul 2002 – oktobar 2003

Izveštaj o radu anem trening centra, januara 2001. – juna 2002.

Izveštaj o radu anem trening centra za 2001.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs