U 2006. i 2007. ANEM je za svoje članice organizovao nekoliko radionica o različitim temama iz oblasti rada elektronskih medija. Radionice su imale za cilj da pruže stručna tumačenja, korisne informacije i iskustva iz prakse, posluže u razmeni mišljenja i pruže priliku stanicama da porazgovaraju sa predstavnicima nadležnih službi i regulatornih organa, kao i kolegama - gostima. Organizovane su radionice o pripremi dokumentacije za regionalni i lokalni konkurs za izdavanje dozvola, upotrebi intelektualne svojine u radu elektronskih medija i primeni Zakona o oglašavanju u elektronskim medijima. Radionice su pripremali i vodili advokati Pravne službe ANEM-a iz kancelarije „Živković i Samardžić".

"Priprema dokumentacije za regionalni i lokalni konkurs za izdavanje dozvola" - 14. i 15. novembar 2006.

Radionicu vodio:
Slobodan Kremenjak, advokat Pravne službe ANEM-a

Gosti:
Ljiljana Milošević, šef stručne službe Republičke radiodifuzne agencije
Mirko Vavić, tehnički direktor TVB92

Priprema dokumentacije za regionalni i lokalni konkurs za izdavanje dozvola

"Upotreba intelektualne svojine u radu elektronskih medija" - 28. i 29. novembar 2006.

Radionicu vodio:
Slobodan Kremenjak, advokat Pravne službe ANEM-a

Gosti:
predstavnici Sokoj-a:
Ana Novaković, direktor za dozvole i naplatu i
Marija Rukas, direktor sektora dokumentacije,
i predstavnici OFPYU-a:
Petar Đurić, v.d. direktor,
Kristina Radonjić, rukovodilac sektora za emitovanje i
Aleksandar Porubović, pravni savetnik

Upotreba intelektualne svojine u radu elektronskih medija

"Primena Zakona o oglašavanju u elektronskim medijima" - 4. i 5. decembar 2007.

Radionicu vodili:
Ksenija Golubović - Filipović i Slobodan Kremenjak, advokati Pravne službe ANEM-a

Gosti:
Slobodan Đorić, član Saveta Republičke radiodifuzne agencije
Mario Brudar, zamenik načelnika službe za nadzor i analizu Republičke radiodifuzne agencije

Primena Zakona o oglašavanju u elektronskim medijima

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs