Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Produkcija  /  Korak po korak

30. 08. 2010

TV magazini "Korak po korak”

Sa temom evropskih integracija, građani Srbije najčešće se sreću preko informacija o aktivnostima države, institucija i funkcionera, dok mnogo ređe mogu da vide na koji način se njihov "običan" život menja sa približavanjem Srbije Evropskoj Uniji. Povremeno, u medijima, mogu da vide slike iz zemalja članica Evropske unije, ali iz perspektive tegobne svakodnevice, te slike često izgledaju kao predaleki cilj. Sa druge strane, mnoge promene tu oko nas, koje su rezultat primene evropskih standarda i vrednosti, ostaju gotovo neprimetne.

A-Media, u saradnji sa ANEMom, priprema seriju TV emisija "Korak po korak", sa pričama iz gradova i sela - primerima takvih malih pozitivnih promena u Srbiji, koje život građana neposredno čine boljim, a predstavljaju približavanje standardima i vrednostima koji važe u zemljama Evropske unije.

Građani lako mogu da prepoznaju na koji način, na primer, organizovana prevencija u zdravstvenim ustanovama može da doprinese boljem zdravlju svih nas, kako novi programi zapošljavanja mogu da smanje broj nezaposlenih u Srbiji, kako briga o socijalno ugroženima ili ljudima sa hendikepom, o pravima žena, dece, manjina, unapređuje celo društvo. Ima još toga...

"Korak po korak" - serija od 24 TV magazina, sa ukupno 72 priče, pokazaće takve primere pozitivnih promena, od kojih je veliki broj ostvaren uz podršku i finansijsku pomoć Evropske unije i njenih članica, u oblasti zdravstva, zaštite životne sredine, zapošljavanja i zaštite na radu, socijalne zaštite i borbe protiv siromaštva, zaštite prava građana i zaštite od diskriminacije, zaštite potrošača, reforme lokalne uprave, prekogranične saradnje.

Emitovanje serije "Korak po korak" počinje u decembru na ANEMovim stanicama širom Srbije.

 

 

 

 

 

Serijal je napravljen uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program Medijski fond u okviru evropskih integracija, kojim rukovodi Delegacija EU u Republici Srbiji, a realizuje BBC World Service Trust. Za sadržaj programa je isključivo odgovorna A-media i on ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.

  • Nema komentara.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs