Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Produkcija  /  Korak po korak

28. 02. 2011

MARTOVSKI MAGAZINI TV SERIJALA „KORAK PO KORAK“

Na ANEMovim TV stanicama širom Srbije u martu 2011, četvrtom mesecu emitovanja ovog serijala, prikazaće se 4 nova magazina "Korak po korak". Ove magazine pripremila je produkcijska kuća A-medija u saradnji sa ANEMom.

Ovom prilikom vam predstavljamo trinaesti magazin serijala "Korak po korak", ujedno i prvi martovski magazin, koji kroz 3 priče govori o lokalnim i individualnim inicijativama u borbi protiv siromaštva.

Prva priča je iz Mola:

Kristina i Dušanka su odlične učenice. Žive u oskudici, kao mnoga deca iz ovog malog vojvođanskog mesta. U njihovoj školi postoji dnevni boravak gde im se pruža posebna podrška da se školuju i grade pozitivne stavove.

Druga priča je iz Knjaževca:

Nena i Boban Vučić su završili srednju školu, dok se njihova najmlađa sestra Vesna još školuje. Lokalni centar za socijalni rad uključio ih je u program "Kuća na pola puta" koji im pruža pomoć i podršku da se osposobe za samostalan život.

Treća priča je iz Beograda:

Deca koja žive i rade na ulici izložena su velikim rizicima, a prinuđena su da se sama bore za egzistenciju. Prve ulične novine u Srbiji "Lice ulice" pružile su im šansu da zarađuju na legalan način i iskorače iz društvene i kulturne izolovanosti.

TEME ostala 4 martovska magazina: Četrnaesti magazin govori o novim modelima koji podstiču zapošljavanje mladih i socijalno ugroženih grupa. Tema petnaestog magazina su promene u kvalitetu života kao rezultat prekogranične saradnje, šesnaestog su podsticaji za bolji život dece i mladih, a tema sedamnaestog magazina je zaštita zdravlja izborom zdravijeg načina života.

U skladu sa dinamikom njihovog emitovanja, o temama i kratkim sadržajima priča preostala 3 februarska magazina moći ćete da se informišete u prilozima koji će se nalaziti na kraju ovog teksta.

Martovske magazine možete pogledati na linkovima ispod:

Magazin 13

Magazin 14

Magazin 15

Magazin 16

Magazin 17

 

 

 

 

 

Serijal je napravljen uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program Medijski fond u okviru evropskih integracija, kojim rukovodi Delegacija EU u Republici Srbiji, a realizuje BBC World Service Trust. Za sadržaj programa je isključivo odgovorna A-media i on ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.

Priče četrnaestog magazina TV serijala "Korak po korak"
Priče petnaestog magazina TV serijala "Korak po korak"
Priče šesnaestog magazina TV serijala "Korak po korak"
Priče sedamnaestog magazina TV serijala "Korak po korak"

  • Nema komentara.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs