Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Produkcija  /  Korak po korak

28. 10. 2010

KORAK PO KORAK

 

 

 

 

 

 

A medija, u saradnji sa ANEMom, intenzivno priprema "Korak po korak" -seriju TV magazina koji govore o "koračanju" Srbije ka Evropskoj uniji. Na tom putu, Srbija se kreće čas sporije, čas brže. Ali promene su već tu, u našim velikim i malim gradovima i opštinama, a primeri takvih promena su sadržaj ovog TV serijala. Svaki od 24 magazina, koliko je planirano da bude proizvedeno, sadržaće 3 priče iz tri različita mesta u Srbiji, sa zajedničkom opštom temom. Snimanje materijala za priloge biće organizovano u blizu 20 gradova u svim delovima Srbije. Teme koje će serijal obrađivati su iz onih oblasti za koje su građani najneposrednije zainteresovani i u kojima mogu lako da prepoznaju pozitivne promene:

- zapošljavanje i zaštita na radu,

- socijalna zaštita i smanjenje siromaštva,

- zdravstvena zaštita,

- zaštita životne sredine,

- zaštita potrošača,

- pravna zaštita, zaštita prava građana i zaštita od diskriminacije,

- reforma i jačanje lokalne samouprave i ponašanje državnih funkcionera

- regionalni razvoj i prekogranična saradnja.

Serija TV magazina o primerima pozitivnih promena u Srbiji koje život građana neposredno čine boljim, sa jasnom vezom između tih promena i primene evropskih standarda, pomoći će građanima da lakše razumeju šta konkretno za njih znači "evropski put Srbije" - ne priliku za odlazak iz zemlje u neku od EU država u kojima se bolje živi, već prvenstveno mogućnost za poboljšanje života u samoj Srbiji.

Serijal će biti šest meseci kontinuirano emitovan, u periodu od decembra 2010. do maja 2011. godine, po jedan TV magazin nedeljno, na ANEMovim TV stanicama širom Srbije.

Više detalja o prva 4 magazina koja će biti emitovana u decembru na ANEMovim TV stanicama, uskoro ovde!

 

 

 

 

 

Serijal je napravljen uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program Medijski fond u okviru evropskih integracija, kojim rukovodi Delegacija EU u Republici Srbiji, a realizuje BBC World Service Trust. Za sadržaj programa je isključivo odgovorna A-media i on ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.

  • Nema komentara.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs